Doorgaan naar artikel

Nieuw GLB kan telers lokken naar veilingen in België

Hoe aantrekkelijk wordt het Vlaamse beleid voor GMO-subsidie? Dat kan Nederlandse telers trekken.

Het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt van kracht in 2023. Nieuwe Europese regels geven landen meer vrijheid voor eigen beleid. Dan is er nog meer ruimte voor nationale interpretatie om maximaal te profiteren van de GMO-gelden. Het kan dan voor een teler interessanter zijn lid te worden bij een producentenorganisatie over de grens.

Contouren GLB helder in maart

In hoeverre het Vlaamse beleid voor GMO gaat afwijken van het Nederlandse, wordt begin maart duidelijk. Dan hebben Belgische teeltvertegenwoordigers en het Belgische landbouwministerie gepland een eindversie te publiceren van het Vlaams GLB Strategisch Plan, met afspraken rond GMO.

Bij de bekendmaking van de fusieplannen van de Belgische veilingen REO en Hoogstraten zei directeur Paul Demyttenaere te voorzien dat het aantrekkelijker wordt voor telers om over de grens lid te worden. Hij zag daarvan contouren in nieuwe afspraken over GMO.

Aanzuigende werking voorbarig

Luc Vanoirbeek, secretaris van de Belgische koepel voor afzetorganisaties VBT, vindt het voorbarig om al over een aanzuigende werking te spreken. “We zijn met veilingen aan het kijken wat de spelregels zullen zijn. Maar om nu al te spreken over een aanzuigeffect, daarvoor is het te vroeg. Het concept is er, maar er is een definitieve strategie als deze gepubliceerd wordt.”

Lidmaatschap coöperatie over de grens interessant?

Sinds jaar en dag zijn telers vanuit België bij de Nederlandse coöperaties lid en vice versa, laat GroentenFruit Huis weten. “Zeker in de grensstreek geldt dat. Het kan voor een teler interessanter zijn om lid te worden bij een producentenorganisatie over de grens. Wel moet een teler zich dan soms aan wetgeving houden die in dat land van kracht is.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin