Nieuw energie-onderzoek goedgekeurd

22-07-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Foto: Peter Visser
Foto: Peter Visser

Het ministerie van LNV heeft enkele nieuwe projecten voor energie-onderzoek gehonoreerd.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft drie nieuwe projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron. Dat gebeurde na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron. Ledbelichting vormt de rode draad in de drie projecten.

Energiezuinige belichte teelten

Binnen ‘Tomaat fossielvrij met led; meer is niet altijd beter’ zal demonstratie plaatsvinden van een energiezuinige tomatenteelt met ledbelichting, waarbij de warmtevraag grotendeels wordt ingevuld met de inzet van actieve ontvochtiging en de CO2 dosering wordt gelimiteerd. Deze demonstratie levert telers kennis om te kunnen telen met full led en apparatuur voor het terugwinnen van latente warmte.

Het project ‘Paprika energiezuinig met led’ demonstreert een toekomstbestendige paprikateelt onder 100% ledbelichting, die aansluit bij de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Ook worden de warmte- en CO2-vraag verder beperkt.

Marktpositie wkk

Al eerder ging de Programmaraad Kennis in je Kas (KijK) van Glastuinbouw Nederland akkoord met diverse onderzoeksvoorstellen op het gebied van energie, waarna een groot aantal energieprojecten groen licht kreeg van LNV. Zo start er een project om inzicht te krijgen in de marktpositie van de wkk en het verkrijgen van feitelijke informatie over nieuw geplaatst wkk-vermogen. Daarnaast wordt informatie verkregen met betrekking tot de rol van de wkk in het energiesysteem ten behoeve van het energieconvenant. Bovendien wordt kennis en informatie opgedaan met betrekking tot bio-energie en beleidsondersteuning met betrekking tot regelgeving en SDE++.

Lichtspectrum

Daarnaast is er het project Fundamentele kennisontwikkeling led-belichting voor praktische toepassing in de kas, deel 2. Dit heeft als doelstelling om breed toepasbare fundamentele kennis te ontwikkelen over de effecten van de spectrale samenstelling van belichting in combinatie met de fotoperiode (daglengte).

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Visser
Peter Visser Redacteur
Meer over


Beheer