‘Nieuw: afschrijvingsnormen voor gebouwen’

15-12-2017 | Laatste update op 13-09 | |
Seegers
Pieter Seegers fiscalist
Foto: Wick Natzijl
Foto: Wick Natzijl

De landelijke landbouwnormen zijn onlangs weer vastgesteld. Voor de 26e keer inmiddels. En er is dit jaar wat nieuws.

Er komen namelijk afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen. Er waren al langer afschrijvingsnormen voor kassen en bedrijfsgebouwen in de tuinbouw, maar nu komen er ook normen voor bedrijfsgebouwen in de landbouw. De nieuwe afspraken worden binnenkort gepubliceerd in de Landelijke Landbouwnormen 2017.

Normen van belang voor bepaling fiscale winst

De landbouwnormen worden vastgesteld door de agrarische accountantskantoren die samenwerken in de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) en de Belastingdienst. Sinds 1991 stellen deze partijen gezamenlijk de Landelijke Landbouwnormen samen. Deze normen zijn van belang voor de jaarlijkse bepaling van de fiscale winst van de landbouwbedrijven in diverse sectoren. Voorbeelden van genormeerde elementen van de winst zijn:

  • waardering van dieren, plant- en boomopstanden en voorraden op balansdatum,
  • afschrijving op machines en productierechten,
  • privé-gebruik van vlees, melk, energie etc.

Deze normen maken het leven van de agrarische boekhouder en accountant aanzienlijk makkelijker, want niet iedere adviseur hoeft zelf aan het rekenen te slaan. Ook worden er discussies met de fiscus door voorkomen. En dat is een goede zaak.

Logische stap

Vanaf 2017 gelden er dus ook normen voor de afschrijving op agrarische bedrijfsgebouwen. Dit is een logische volgende stap in een ontwikkeling die in 2007 is ingezet met het inwerkingtreden van de fiscale afschrijvingsbeperking voor gebouwen.

Gebouwen mogen meestal niet verder worden afgeschreven dan tot de ‘bodemwaarde’. Dit is vaak 50% van de WOZ-waarde van het gebouw. De werktuigen, zoals stalinrichting en installaties, vallen niet onder deze beperking. De VLB en de Belastingdienst hebben een lijst samengesteld van alle voorkomende werktuigen. En dat maakt het weer mogelijk om het gebouw zelf voor wat betreft de afschrijving te normeren in de landbouwnormen.

Nu nog afschrijvingsnormen voor werktuigen

De afschrijvingsnormen gelden alleen voor nieuwe gebouwen en worden binnenkort op www.belastingdienst.nl gepubliceerd. Sluitstuk is de normering van de afschrijving op de werktuigen. Dat staat voor 2018 op de planning. Er blijft dus werk aan de winkel voor de VLB en de belastingdienst.

Meer over


Beheer