Doorgaan naar artikel

‘Niet meer te volgen’

We hebben deze week weer overleg met de landelijke aardbeicommissie. We hebben wel wat te bespreken. De aanpak van de schimmel Phytophthora staat in aardbeien nog steeds bovenaan, door beperkingen in de bestrijding, én de afnemende beschikbaarheid van gezonde grond voor de vermeerdering van plantmateriaal. Daar tegenover staat een nog steeds groeiende vraag naar plantmateriaal. Als vermeerderaar of teler is het ook bijna niet meer op een rijtje te houden.

Alliette

Per 1 juli veranderde er weer van alles: tot dan mocht het fungicide Alliette onbeperkt in de plantvermeerdering gebruikt worden, maar niet in de productieteelt. Dat is veranderd in maximaal drie keer toepassen in de productieteelt en nog slechts één keer in de vermeerdering. Waarom? Vanwege het effect op het bodemleven, of vanwege het gevaar voor de toepasser?

Tijdens de trayplantopkweek is het middel Phenomenal niet meer toegestaan, voor Paraat is het sinds juli ook anders geworden: in onbedekte teelten is een keer per twaalf maanden toegestaan en in bedekte teelten één keer per cyclus. ‘Onbedekt’ zijn alle teelten die direct met de atmosfeer in contact staan: klein stellingkapjes horen dus tot ‘onbedekt’, voor overkappingen als de Miniair van Meteor kom je in een grijs gebied terecht.

Het blijft zoeken naar praktische oplossingen

Bij Paraat is dus een indeling gemaakt op basis van bedekt/onbedekt, bij Alliette is het criterium juist productie of vermeerdering. Kunt u het nog volgen?

Voor witte vlieg bestaat ook geen samenhangende oplossing: er is een scala aan insecticiden beschikbaar, zoals Oikos, Oberon, Sivanto, Botanica, Swirskii en Limonicus. Alles werkt meer of minder, maar uiteindelijk is er geen echte oplossing waardoor veel bedrijven het met de bestrijding van witte vlieg niet redden. Of je komt in de situatie dat jouw eigen bedrijf vrij is van witte vlieg, maar het bedrijf van je buurman niet. Dan ligt besmetting toch weer op de loer. Kortom, voldoende stof voor gesprek, en voor het zoeken van gewasbeschermingsoplossingen waar de praktijk wel mee uit de voeten kan.

Laatste column

Voor wat deze column betreft, was dit mijn laatste bijdrage. Ik blijf wel voorzitter van de Landelijke Aardbeiencommissie. In die hoedanigheid spreken we elkaar hopelijk weer in januari op de Aardbeiendag. Hoe die dag vorm zal krijgen is op dit moment echter nog onduidelijk.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin