‘Niet bepaald tropisch geweest voor bataat’

02-12-2021 | Laatste update op 22-08 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

“Op het gebied van de handel in bataat is het nog rustig”, geeft Pieter Verschure in Aarle-Rixtel (N.Br.) op 25 november aan. “Zuid-Europa is nu volop aan de markt.”

Als de voorraad in Spanje en Portugal begint op te raken, moeten de zoete aardappelen van overzee komen. “Dan zal de vraag naar het Nederlandse product wel toenemen.”

Moeilijk groeiseizoen

De productie valt 10 tot 15% lager uit dan vorig jaar. “Ja, bataat is nou eenmaal een tropisch gewas en de weersomstandigheden zijn dit jaar in Nederland nou niet bepaald tropisch geweest. Daarnaast heeft het koude voorjaar wel invloed gehad op de vroegste plantingen. Als ik naar de sortering kijk, dan zit er eigenlijk geen verschil tussen de plantingen van eind april en die van in de eerste twee weken van mei. De plantingen van rond 20 mei zijn meteen goed aangeslagen en aan de groei gegaan. Die hebben zich beter ontwikkeld.”

Het laagste was 17% droge stof; het hoogste 19 tot 21%

Hoger drogestofgehalte

Zijn aanpak om het drogestofgehalte te verhogen door Zintrac en Borax vooraf in de grond in te werken, extra kali in de rug te geven en te experimenteren met de biostimulant ProAct van PHC hebben hun vruchten afgeworpen. “Het laagste was 17% droge stof; het hoogste 19 tot 21%. Het zou minstens 20% moeten zijn, maar we gaan de goede kant op, want vorig jaar zaten we rond 16%.” Van andere producten is bekend dat ze juist in warme, droge zomers een hoger drogestofgehalte halen. “Ik weet dat niet precies, maar dat zou ook voor bataat kunnen gelden. Als dat zo is, zou dat betekenen dat we door onze teeltmaatregelen en door te beregenen op maat en zo zuiniger om te gaan met beregeningswater helemaal op de goede weg zitten.”

Boxenwissel nog sneller

Ook het rooien met de Basrijs verliep beter dan vorig jaar. “Het rooien en uitrapen van wat niet in de boxen terecht moet komen, duurt 5 à 6 minuten per box. Bij het wisselen van de boxen zijn we in tijd een heel stuk naar beneden gegaan, we zitten nu op 1 tot 1,5 minuut, terwijl dat vorig jaar nog 3 minuten was. Dat is een flinke tijdswinst, maar het kan denk ik nog sneller als we het verder perfectioneren.”

Cureren

Bij het cureren heeft Verschure de temperatuur wat tot 26 à 27 graden Celsius laten oplopen, in tegenstelling tot vorig jaar, toen dat 30 graden was. “Ik denk dat dit voor de bewaarbaarheid van de knollen beter is, maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe het cureren het beste kan worden aangepakt.” Bij de knollen voor de industrie koos hij voor een eenvoudige en goedkope aanpak. “Die lagen op de grond in tunnels met een kacheltje en ventilatoren erbij. Zo warmen ze zichzelf op tot een temperatuur van zo’n 25 graden en drogen ze voldoende op.”

Auteur: Stan Verstegen

Verschure
Pieter Verschure bataatteler in Aarle-Rixtel
Meer over


Beheer