NFO: Aandacht vrije rassen moet beter

14-05-2012 | Laatste update op 08-06 | |
NFO: Aandacht vrije rassen moet beter

De NFO heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering afzetpartijen opgeroepen zich hard te maken voor actieve promotie van de vrije appel- en perenrassen.

Volgens de telersorganisatie dreigt de aandacht voor promotie en marketing van die rassen te verslappen. “Je ziet dat raseigenaren meer verantwoordelijkheid nemen”, aldus NFO-voorzitter, Johan van Haarlem. “Bij Conference en Elstar is dat anders. Iedereen is verantwoordelijk of niemand.”

Promotie komt onder meer in het gevaar doordat het Productschap Tuinbouw een deel van zijn marketingactiviteiten heeft afgestoten. Volgens de NFO is daarom de behoefte aan een sterke sectororganisatie gegroeid. Mede om die reden is er gewerkt aan de inrichting van twee nieuwe productgroepen voor appel en peer.

Overgangsperiode

“Als een structuur verdwijnt moet je een alternatief aanbieden. We zitten in een overgangsperiode van sterke verandering. Dus daar moeten we nu goed over nadenken.” Van Haarlem pleit dan ook voor een ketenbrede aanpak.

De NFO wil zelf nadrukkelijk een rol gaan spelen in de vermarkting van het product. Daarbij wordt onder meer gekeken naar expansiemogelijkheden op de binnenlandse en Duitse markt voor Elstar. Voor Conference wordt ook gekeken naar Azië. Exporteren buiten Europa zal echter wel de nodige aandacht vergen, verwacht hij.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Brammert Waagmeester

Waagmeester
Brammert Waagmeester voormalig freelance marktredacteur


Beheer