Doorgaan naar artikel

Neventak heeft in tuinbouw andere functie dan landbouw

Neventak heeft in tuinbouw andere functie dan landbouw

Neventak heeft in tuinbouw andere functie dan landbouw

In de tuinbouw is verbreding een strategie voor marginale bedrijven om te overleven. Dat is anders voor andere sectoren.

Het bedrijf van de multifunctionele akkerbouwers en melkveehouders is juist aanmerkelijk groter van omvang dan van gangbare melkvee- en akkerbouwbedrijven, zo blijkt uit Wagenings onderzoek. Dat geldt dan voor zorg en recreatie. In de tuinbouw verkopen bedrijven juist vaker product aan huis dan in andere sectoren. De tuinbouwbedrijven met een neventak zijn dus veel kleiner dan de gangbare kapitaalintensieve bedrijven.

Akkerbouwers en melkveehouders met neveninkomsten zijn ook gemiddeld jonger dan gangbare boeren, constateren ze. Bovendien is het bedrijf van de multifunctionele akkerbouwers en melkveehouders aanmerkelijk groter van omvang dan van gangbare melkvee- en akkerbouwbedrijven.

Toegenomen

De onderzoekers brachten voor het eerst voor heel Nederland in kaart wat het verband is tussen multifunctionele activiteiten op de boerderij en de grootte van het bedrijf, de leeftijd van de boer en tuinder en de plek van het bedrijf. Het aantal multifunctionele boeren is de afgelopen decennia flink toegenomen, maar wat die agrariërs onderscheidt van de gangbare boeren en tuinders was niet duidelijk.

Dicht bij de stad

De onderzoekers deden een ruimtelijke analyse waar de multifunctionele boeren zitten. Melkveehouders die zorg, educatie en eigen producten aanbieden, zitten vaak dicht bij de stad,  terwijl weideboeren met natuurbeheer verder van de stad zitten dan de gemiddelde boer. Als die boeren echter in een nationaal landschap zitten, dan hebben ze vaker een minicamping bij de boer. Ook hebben melkveehouders vaker een camping naarmate ze dichter bij zee zitten.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin