Doorgaan naar artikel

Netbeheerders mogen dwingen bij netcongestie

Netbeheerders mogen bedrijven verplichten stroomcapaciteit af te staan als het stroomnet vol is. Ook de vergoeding is juist geregeld in een recent congestiebesluit van toezichthouder ACM.

Dat is de uitkomst van een bestuursrechtszaak en van belang voor glastuinbouwbedrijven in congestiegebieden. Koepel Energie-Nederland had de zaak aangespannen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, maar die stelt dat de regels voor deze ingreep door netbeheerders juist zijn genomen door ACM. Concreet betekenen de maatregelen dat een netbeheerder bedrijven in het congestiegebied kan vragen tegen vergoeding hun voorziene invoeding of afname van elektriciteit aan te passen of tot een bepaald niveau te beperken. De netbeheerders kopen hiermee flexibiliteit in bij de aangeslotenen. In bepaalde gevallen gaat dat ingrijpen verder.

Prognose day-ahead leidend

Volgens Energie-Nederland beperken de maatregelen de belangen van bedrijven te zeer. Met het congestiebesluit is geregeld dat de netbeheerders bij krapte flexibiliteit kunnen inkopen bij aangeslotenen die transportcapaciteit beschikbaar hebben binnen hun gecontracteerde vermogen. Daarvoor is een prognose belangrijk die netbeheerders maken op de dagmarkt (day-aheadmarkt). Deze transportprognoses zijn gebaseerd op de eigen gegevens en verwachtingen van aangesloten bedrijven over hun voorgenomen transport. De rechter stelt voorop dat dit systeem al bestond. Alleen is de functie van de prognose nu ook bedoeld om maatregelen tegen congestie te kunnen nemen.

Volgens Energie-Beheer Nederland is deze beperking van capaciteit feitelijk structureler en zou daarvoor een vergoeding moeten worden betaald door netbeheerders die in de verordening is genoemd. Volgens de rechter is een congestiemaatregel echter niet structureel (redispatch) en hoeft daar niet de vergoeding uit de bepaling van de verordening voor worden betaald.

Serviceproviders belangrijk

Ook vindt de rechter dat de rol van serviceproviders goed is omschreven. Deze bedrijven (CSP genoemd) spelen een rol als intermediair tussen de netbeheerders en de partijen die flexibiliteit willen aanbieden. Dat is een centrale rol in de uitvoering van congestiemanagement,

Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk. Energie-Nederland ging naar de rechter omdat het vond dat de ACM onvoldoende rekening hield met de werking van de elektriciteitsmarkt en de belangen van stroomproducenten, leveranciers en handelaren op de energiemarkt. Het CBb heeft echter geoordeeld dat de maatregelen niet in strijd zijn met Europese regelgeving.

Nieuwe bedrijven aansluiten

De hoogste bestuursrechter benadrukt dat de schaarste in transportcapaciteit voor stroom toeneemt en dat netbeheerders vaker maatregelen moeten nemen om congestie te voorkomen. “De maatschappelijke urgentie om zoveel mogelijk gebruikers aan te sluiten op het elektriciteitsnet is groot.”

Energie-Nederland wil niet inhoudelijk reageren. “We gaan de uitspraak nu bestuderen en bespreken met onze leden”, zegt een woordvoerster tegen persbureau ANP.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin