Doorgaan naar artikel

‘Neonics ook verbieden in kassen’

Natuur en Milieu, Greenpeace en de Vogelbescherming eisen een directe stop op alle gebruik van neonicotinoïden. Ook de toepassingen in de glastuinbouw moeten ingetrokken, aldus de drie organisaties.

Vandaag hebben de drie milieuclubs een brief naar het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biocoden gestuurd waarin op het schrappen van alle toelatingen van middelen op basis van neonicotinoïden wordt aangedrongen. Als het Ctgb niet voor 1 november gehoor geeft aan dit verzoek, dan stappen de drie organisaties naar de rechter.

De open teelten hebben nu al te maken met een gedeeltelijk verbod op het gebruik van middelen met als werkzame stof imidacloprid, thiamethoxam, thiacloprid, nitenpyram, acetamiprid, clothianidin en dinotefuram. Met name op de gewassen die in de buitenlucht vóór de oogst tot bloei komen en door bijen bestoven worden mogen deze stoffen niet worden toegepast. In de glastuinbouw gold dat verbod niet.

De milieuclubs stellen echter dat de overschrijdingen van de normen voor deze middelen in het oppervlaktewater in juist glastuinbouwgebieden aanleiding genoeg zijn voor maatregelen. De neonicotinoïden zijn volgens onderzoek van de Academies van Wetenschappen in Europa schadelijk voor n iet alleen bijen, maar ook andere insecten en voor vogels.

Waterzuivering glastuinbouw

“Dat juist nu uitstel wordt voorgesteld van de verplichte waterzuivering voor glastuinbouwbedrijven, is mede aanleiding voor dit verzoek aan het Ctgb”, aldus Sijas Akkerman van Natuur & Milieu. “Wij zijn het met dat uitstel absoluut niet eens. Daarom vragen we nu om een verbod van al die middelen, ook voor de glastuinbouw.”

Een tussenoplosssing kan volgens Akkerman zijn dat er een toelating blijft voor de middelen in de glastuinbouw, op voorwaarde dat een tuinder die de middelen gebruikt zijn afvalwater zuivert. “Die eis staat nu al op het etiket van middelen met imidacloprid als werkzame stof. Onze inzet voor het bestuurlijk akkoord dat we met rijk, gemeenten, waterschappen, Ctgb en bedrijfsleven nu aan het uitonderhandelen zijn over de waterzuivering,  is dat die eis voor alle neonics op het etiket komt.” Als er dus niet al een volledig verbod op de middelen komt.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin