Nefyto: middelenafzet zegt niets over milieubelasting

14-11-2018 | Laatste update op 07-11 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Dat volgens het CBS de afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen in kilo’s niet daalt, betekent niet automatisch dat de milieubelasting niet afneemt, zegt Nefyto.

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen steeg in 2016 naar 10,7 miljoen kilo werkzame stof. Dat is een stijging van 8% ten opzichte van 2015. Verder valt op dat de afzet over de afgelopen jaren vrij constant lijkt, met een lichte neiging tot dalen.

Cijfers CBS 2 ton boven die van Nefyto

Het is dezelfde trend die ook brancheorganisatie Nefyto ziet op basis van haar afzetcijfers. De CBS-cijfers liggen zo’n 2 ton boven die van Nefyto. Dat komt doordat bij het CBS alle toelatingshouders hun cijfers hebben moeten indienen, en bij Nefyto alleen de bij de organisatie aangesloten toelatingshouders hun cijfers hebben ingediend. Enkele kleine toelatingshouders zijn geen lid van Nefyto. De trend is echter gelijk.


Lees verder onder de foto.

Het spuiten vsan zaaiuien. Door teeltvrije zones, gps-sectieschakeling en driftvrije doppen is het verbruik de afgelopen jaren licht gedaald, maar dat vertaalt zich niet direct in cijfers. - Foto: Peter Roek

Het spuiten vsan zaaiuien. Door teeltvrije zones, gps-sectieschakeling en driftvrije doppen is het verbruik de afgelopen jaren licht gedaald, maar dat vertaalt zich niet direct in cijfers. – Foto: Peter Roek

Specifiek werkende middelen

Jo Ottenheim, woordvoerder bij Nefyto, verbaast zich over de aanhoudende belangstelling voor kilo’s middelen, en niet over milieubelasting. Kilo’s zeggen namelijk zo weinig, aldus Ottenheim. “Veel breedwerkende gewasbeschermingsmiddelen hebben afgelopen jaren plaats gemaakt voor diverse modernere, specifiek werkende middelen met minder milieubelasting. In plaats van 1 keer spuiten tegen een plaag moet een teler dan 2 of 3 keer spuiten met een specifiek middel. Netto geeft dat minder milieubelasting, maar het verbruik in kilo’s neemt toe. Dat is niet uit de CBS-cijfers te destilleren.”

Noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen

Dat het middelengebruik niet hard afneemt, toont de noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen aan, betoogt Ottenheim. Al jaren schommelt de afzet rond 10 miljoen ton. Door teeltvrije zones, gps-sectieschakeling en driftvrije doppen is het verbruik de afgelopen jaren licht gedaald.

Toch is dit niet zichtbaar in de cijfers, omdat bijvoorbeeld verschuiving in teelten en weersomstandigheden meer invloed hebben op het middelenverbruik. 2017 was een erg nat jaar en 2018 erg droog, en aardappelen zijn een groot gewas; dus hoge schimmeldruk in 2017 en lage schimmeldruk in 2018.

Fungiciden 40% van totale middelverbruik

Fungiciden hebben een aandeel van circa 40% in het totale middelenverbruik. Dat het middelenverbruik in 2017 sterk zal stijgen ten opzichte van 2016 en in 2018 sterk zal dalen ten opzichte van 2017 is zodoende logisch.

Knuivers
Martijn Knuivers redacteur akkerbouw en mechanisatie


Beheer