Doorgaan naar artikel

Neerslagtekorten lopen weer op

In het oosten en zuiden van Nederland ligt het neerslagtekort rond 224 mm en landelijk op 159 mm. Die tekorten lopen in de komende weken op, waardoor het landelijke tekort op 170 tot 200 mm zal uitkomen. Dat verwacht de Unie van Waterschappen.

Het landelijke neerslagtekort van 159 mm is meer dan het langjarig gemiddelde voor de tweede helft van juli van circa 100 mm. Wel is het aanzienlijk minder dan het tekort in de recordjaren 2018 en 1976 toen het op 250 mm zat. De verwachting voor de komende 2 weken is een stijging van het landelijke neerslagtekort naar 170 tot 200 mm. In het Oosten en Zuiden ligt het tekort inmiddels al rond 224 mm, ondanks de soms fikse buien in de afgelopen weken.


Tekst gaat verder onder de foto.

Bron: KNMI

Bron: KNMI

Beperkte neerslag verwacht

Tot donderdag 25 juli is het in de stroomgebieden van Rijn en Maas droog en zeer warm onder invloed van een hogedrukgebied. Op vrijdag 26 juli valt naar verwachting enkele millimeters regen in beide stroomgebieden. In het weekend trekt een storing over de stroomgebieden, waardoor dagelijks 10 tot 20 mm neerslag zal vallen. Na het weekend is er iedere dag kans op regen, maar blijven de hoeveelheden beperkt tot enkele millimeters per dag. In totaal zal gemiddeld 20 mm regen vallen.

Lage grondwaterstanden

De grondwaterstanden zijn op veel plaatsen in Oost- en Zuid-Nederland nog steeds te laag. Op de hoge zandgronden melden waterschappen dat de natuur in een aantal gebieden onder druk staat. Deze gebieden zijn afhankelijk van neerslag en kunnen niet uit de grote rivieren en kanalen van water worden voorzien. Enkele waterschappen in het oosten en zuiden hebben hun reeds geldende onttrekkingsverboden uitgebreid, onder andere met enkele onttrekkingsverboden uit grondwater.

Lees ook: Droogte: grondwaterstanden onder druk

Aanvoer water via Rijn

Tot komend weekend is het zeer warm en droog. In het weekend wordt regen verwacht en daarna een overgang naar een normaal weerbeeld voor deze tijd van het jaar. De aanvoer van de Rijn bij Lobith is ongeveer 1.390 kubieke meter per seconde (m3/s) en daalt komende week tot mogelijk rond 1.200 m3/s. Dat is laag voor de tijd van het jaar, maar voldoende om in de watervraag te voorzien. Vanaf het weekend stabiliseert de aanvoer naar verwachting op 1.200 tot 1.400 m3/s.

Aanvoer water via Maas

De aanvoer van de Maas is aanhoudend laag maar voldoende. Rijkswaterstaat laat in overleg met de waterschappen het gemiddelde waterpeil in het IJsselmeergebied, en daarmee de voorraad water, stijgen tot de bovengrens van het peilakkoord: 10 centimeter onder NAP. Op enkele lokale uitzonderingen na is er weinig of geen sprake van verzilting in het hoofdwatersysteem en in de regionale watersystemen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin