Doorgaan naar artikel

Neerslagtekort blijft groot ondanks regen

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Hoewel neerslag de afgelopen week het landelijk neerslagtekort iets heeft doen krimpen, blijft er een groot tekort aan water. Het landelijk neerslagtekort bedraagt over 2022 nog altijd 286 millimeter.

Het Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland constateert dat de huidige neerslag voor grote delen van Nederland geen oplossing is voor de langdurige effecten van droogte. Grondwaterstanden blijven laag en toenemende verzilting is een probleem, zo blijkt uit de droogtemonitor van de commissie.

Opnieuw droogte

De komende week wordt opnieuw enige neerslag verwacht, maar daarna wordt voor de rest van september in Noordwest-Europa wederom droogte verwacht.

De effecten van de droogte zijn het grootste op hoge zandgronden en in hoogveengebieden. Hoewel op enkele plekken de droogtemaatregelen versoepeld zijn, zijn volgens de deskundigen op grote schaal nog steeds ingrepen nodig.

Beheer
WP Admin