Doorgaan naar artikel

Nederlandse perentelers nog niet in termijnhandel

Foto: VidiPhoto

Foto: VidiPhoto

Een groep van 20 Nederlandse fruittelers wil graag toetreden tot de Fruit Trading company (FTC), maar wacht nog op regeling voor de waarborg met banken.

Van de 25 Nederlandse telers die zich aanmeldden bij FTC staan 20 telers in de wachtrij. Zij zijn nog in onderhandeling met de banken over deelname en storting van een waarborgsom van € 0,15 per kilo. FTC poogt sinds juli een termijnhandel op te zetten in Conference en sloot daarvoor al contracten. Directeur Dirk Coucke: “In België is er een groepsarrangement door BNP Paribas Fortis die waarborg voor Belgische telers garandeert. Banken in Nederland zeggen dat ze het gerust willen financieren, maar dan wel als reguliere bedrijfsfinanciering. Dat maakt het voor telers soms lastig om financiering te krijgen. Een deel financiert de waarborg uit eigen zak.”

Overleg

Momenteel vindt overleg plaats om de Nederlandse telers toch bij de contracthandel te betrekken. Of de afzetorganisaties daarbij een rol kunnen spelen, is niet duidelijk. Op de aardappeltermijnmarkt is Nedato een afzetorganisatie die risico’s en financiering voor haar telers overneemt. Veiling Zaltbommel liet eerder weten geïnteresseerd te zijn in termijnhandel en ‘onderzoekt alle mogelijkheden’, aldus directeur Peter van Osch.

Gemiddelde prijs van € 0,621

FTC meldt dat sinds eind juli voor ruim 3.000 ton contracten zijn gesloten voor Conference. Dat is circa 40% van het af te dekken volume dat FTC heeft. Met steeds oplopende contractprijzen is tot nog toe een gemiddelde prijs van € 0,621 gerealiseerd. De 90 FTC-leden hebben 7.600 ton Conference ingebracht, iets minder dan de aanvankelijk ingetekende 8.000 ton.Dat volume is iets lager doordat telers hagelschade hebben gehad. De telers vertegenwoordigen circa 10% van het volume Conference in België en Nederland.

Oplopende prijzen

FTC heeft nu 6 contracten verkocht van steeds 500 ton. Vorige week zijn nog 3 contacten verkocht voor € 0,63 en € 0,64. De contractprijs is deze week verhoogd naar € 0,65, vooralsnog zonder transactie. Die ruimte voor een prijsverhoging is er, constateert Coucke na raadpleging van telers uit de marktcommissie. “We zijn eind juli gestart met wekelijkse bijeenkomsten via videochat. Vorige week zagen we een stijging van de emotie. De handel zag dat minder aanbod op zich afkwam en reageerde door op € 0,64 te kopen. Wij denken dat een prijs van € 0,65 er ook inzit op dit moment.”

Boven spotmarkt

De contractprijzen van FTC liggen nu € 0,15 boven de prijs op de spotmarkt. Dat betekent volgens Coucke dat kopers uitgaan van een sterk oplopende prijs aan het einde van het seizoen. Met de contracten via FTC leggen de kopers namelijk een plafond in de markt voor hun gemiddelde seizoensinkoopprijs. Het is niet de prijs waarop ze hun fruit kopen, maar een verzekering dat ze niet duurder uit zijn voor dat volume. “De kopers gaan uit van prijzen in april van € 0,80 en een gemiddelde prijs van gemiddeld € 0,62. Het is een plafond.” Deze bedrijven maken winst op hun contracten als de spotmarkt gemiddeld hoger uitvalt.

FTC handelt op basis van de FTC-index, een prijskorf van verschillende maten. Deze index wordt vastgezet voor het seizoen en verrekend met de uiteindelijke berekende index in de fysieke markt na het einde van het seizoen. Deze berekende index in de spotmarkt noteert nu op € 0,48 per kilo.

Markt volgt lijn 2017

Belangrijk element is de oogstprognose die bekend gemaakt is op het Prognosfruitcongres vorige maand. De voorraad- en prijsverwachting ligt nog altijd op één lijn. “Het volume dat nu verwacht wordt is hetzelfde volume als in het jaar 2017/2018. Dat seizoen lag de gemiddelde prijs op € 0,623 cent en nu zijn de contracten gemiddeld € 0,621.

Beheer
WP Admin