Nederlandse komkommer spaarzaam maar gewild

02-02-2017 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

Nederlandse komkommers zijn sinds week 2 weer op de Duitse groothandelsmarkten te vinden. De volumes zijn klein, maar de prijs is veel hoger dan van Spaans en Grieks product. Dit blijkt uit cijfers van BLE.

De eerste Nederlandse komkommers verschenen dit jaar twee weken eerder op de Duitse groothandelsmarkten dan in voorgaande jaren. Wel zijn de volumes klein. In week 4 was het aandeel nog geen 5%. Spanje leverde in deze week ruim 61% van de komkommers en Griekenland bijna 33%. België complimenteerde het aanbod met ruim 1% marktaandeel.

Afnemende vraag

Het Spaanse aanbod nam duidelijk af, merkt BLE op in zijn verslag van week 4. Toch was er in de regel nog voldoende aanbod om aan de vraag te voldoen. Er was zelfs hier en daar een dalende tendens in de prijzen zichtbaar vanwege afnemende vraag. Zo daalden de komkommerprijzen aan het begin van week 4 op de groothandelsmarkt van Hamburg, om later weer boven het niveau van maandag uit te stijgen.

Opvallend zijn de forse prijsverschillen tussen de verschillende herkomsten. Nederlandse komkommers haalden een middenprijs van €2,52 per kilo, terwijl Spaanse op €1,96 per kilo uitkwamen en Griekse op €1,67 per kilo. In week 2 en 3 waren de verschillen nog groter.

Minikomkommers

Bij minikomkommers is Nederland jaarrond een geziene leverancier voor de Duitse groothandel. In week 4 had Nederland na Turkije het grootste marktaandeel, gevolgd door Spanje.

Door het vrij krappe aanbod stegen de prijzen. Mede vanwege het grote kwaliteitsverschil liggen de prijzen voor het Nederlandse product ruim boven die van het aanbod uit Turkije en Spanje. In week 4 lag de middenprijs van Nederlandse minikomkommers op €4,57 per kilo, tegen €3,17 voor Spaanse en €2,55 voor de Turkse minikomkommers.

Boonekamp
Gerard Boonekamp oud-redacteur
Meer over


Beheer