Nederland sust vrees nieuw tomatenvirus

26-11-2020 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

De NVWA en de zaadsector noemen het nieuwe tomatenvirus ToMMV minder gevaarlijk dan ToBRFV, maar waakzaamheid is geboden.

Dat blijkt uit een quickscan die door Nederland is uitgevoerd. Het Tomato Mottle Mosaic Virus (ToMMV) is mogelijk veel verder verspreid dan officiële meldingen nu weergeven in de wereld. Ook is het aantal waardplanten breder dan ToBRFV, blijkt uit internationaal onderzoek. De zaadfirma’s in Nederland stellen echter dat vrijwel alle rassen tomaten en paprika in hun productlijn een resistentie hebben voor TOMMV. Het virus heeft wel andere resistenties gebroken die er waren voor het bekendere Tomato Mosaic Virus (ToMV).

Rassen bevatten wel virus

Volgens de NVWA is in Europa geen opbrengstverlies bekend van het nieuwe virus (ToMMV) en is de resistentie van de meeste Europese rassen gedeeltelijk overeind gebleven. Eerder internationaal onderzoek wees uit dat resistente tomatenplanten wel virus kunnen bevatten. Een mogelijkheid van combinatiebesmettingen is daardoor niet uit te sluiten. Nederland neemt ToMMV wel op in haar standaardonderzoek op de teeltbedrijven, schrijft het in de quickscan.

ToMMV naar hogere status

Ook het internationale plantgezondheidsplatform EPPO heeft ToMMV aan de alert list toegevoegd, een hogere status dan voorheen om het belang van het virus te onderstrepen. Recent voegde EPPO nog ToBRFV toe aan de A2-lijst, waardoor landen maatregelen moeten nemen tegen dit virus. Dat is is voor ToMMV nog niet het geval. Wel is meer onderzoek nodig naar de schadelijkheid en presentie van dit virus. Oude geregistreerde vondsten van andere tomatenvirussen zijn bij nader inzien toch toe te schrijven aan dit nieuwe virus, stelt EPPO.

Australië heeft voor het virus importeisen afgekondigd. Tsjechië heeft juist de vondst van het virus bekendgemaakt in zaadpartijen. Er zijn geen maatregelen genomen, wel wordt de herkomst verder onderzocht.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer