Doorgaan naar artikel

Nederland staat alleen in pleidooi reductiedoel gewasbescherming

Nederland staat vrijwel alleen in EU bij het pleit voor strengere regels op gewasbeschermingsmiddelen.

Nederland staat betrekkelijk alleen in Brussel bij het pleidooi om voor alle lidstaten doelen te stellen voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Landbouwminister Piet Adema ondersteunt de voorstellen van de Europese Commissie om Europese lidstaten te binden aan reductiedoelen. Drie andere landen zijn het met Nederland eens, maar de meerderheid van de lidstaten is tegen een dergelijk vastgelegde wettelijke doelstelling.

Halvering gebruik chemische gewasbescherming

De Europese Commissie heeft in de verordening voor het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voorgesteld het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tot 2030 te halveren. Op basis van de trends die in Europa worden geregistreerd, is de EU als geheel al goed op koers, stelt de Europese Commissie. Maar, er is wel extra inzet nodig om deze lijn voort te zetten.

Beoordeling gewasbeschermingsmiddelen

Een meerderheid van de lidstaten is echter tegen bindende nationale reductiedoelen. Zij voeren onder andere aan dat het niet haalbaar is om chemische middelen te vervangen door alternatieven, zoals niet-chemische middelen of innovatieve technieken. Een deel van de doelen van de Europese Commissie wordt sowieso al bereikt doordat bij de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen steeds meer risicovolle middelen afvallen. Daarom zet Nederland zich in voor ‘een grotere beschikbaarheid van alternatieven om ziekten en plagen te kunnen bestrijden’, aldus Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin