Doorgaan naar artikel

Nederland schaalt op naar ‘feitelijk watertekort’

Het lopende sluitkoolseizoen stelde teleur. De nieuwe aanplant zit er nu in. Het groeiseizoen is begonnen met serieuze droogte. - Foto: Lex Salverda

Het lopende sluitkoolseizoen stelde teleur. De nieuwe aanplant zit er nu in. Het groeiseizoen is begonnen met serieuze droogte. - Foto: Lex Salverda

Nederland schaalt op naar droogteniveau 2: feitelijk watertekort. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat schrijft vandaag 3 augustus aan de Tweede Kamer de waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten (MTW) te beleggen.

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Sinds 13 juli 2022 is opgeschaald naar het niveau “dreigend watertekort” (niveau 1). Vanaf vandaag geldt een nationaal “feitelijk watertekort” (niveau 2).

Nu nog geen zwaardere maatregelen

Het MTW dat door de minister is aangewezen om die verdeling op zich te nemen, bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de ministeries van LNV, EZK en I&W. Waterschappen hebben dus al maatregelen getroffen om het water vast te houden en zo goed mogelijk te verdelen”, zegt MTW-voorzitter Michèle Blom. “Bijvoorbeeld een verbod om gewassen te besproeien met oppervlaktewater of sluisbeperkingen voor schepen. Door nu vanuit het MTW een zwaardere coördinerende rol te nemen, kunnen we – wanneer dat nodig is – sneller en op maat beslissen over hoe we watertekorten kunnen oplossen.”

Op dit moment zijn dergelijke verdergaande maatregelen nog niet nodig, maar dat zou de komende weken wel het geval kunnen zijn. De huidige situatie vraagt in elk geval om besluiten die over regio’s, watersysteemfuncties en belanghebbenden heen gaan en die bestuurlijk goed afgestemd moeten zijn.

Waterverdeling afstemmen

Het tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw en de scheepvaart, want sommige vaarwegen zullen worden belemmerd en gewassen kunnen niet meer altijd worden besproeid.

Bij een watertekort wordt de verdringingsreeks in werking gesteld. Hierin is bepaald dat we als eerste prioriteit geven aan veilige dijken en aan het voorkomen van onomkeerbare schade aan bijvoorbeeld de natuur. Daarna zorgen we dat onze drinkwater- en energievoorziening blijven functioneren. De beregening van kapitaalintensieve gewassen zit in categorie 3 en categorie 4 behelst overige landbouw, de scheepvaart, industrie, binnenvisserij en de waterrecreatie.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin