Nederland kiest eigen route tomatenvirus

23-01-2019 | |
Foto: Oklahoma State University
Foto: Oklahoma State University

Een uitbraak van het besmettelijke tomatenvirus Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Noordrijn-Westfalen zet de Nederlandse sector op scherp.

Het bedrijfsleven treft maatregelen om besmettingen buiten de deur te houden. In Duitsland greep de overheid stevig in met 7 bedrijfsruimingen en ontsmettingen. De NVWA heeft geen actieve rol in dit dossier, hoe zit dat?

Lastig virus

Het Duitse plantgezondheidsinstituut Julius Kühn waarschuwde eind vorig jaar na de uitbraak ToBRFV voor verspreidingsrisico’s naar andere landen. In november zijn zeker 7 Duitse tomatenbedrijven (25 hectare) geruimd en ontsmet na de vaststelling van het relatief nieuwe virus, dat recent opdook in Mexico, Jordanië en Israël. Met name in Israël heeft het virus zich in 2014 snel door het land verspreid en grote schade aangericht.

Aantasting door het virus. - Foto: Oklahoma State University

Aantasting door het virus. – Foto: Oklahoma State University

Gezamenlijk besluit

In Nederland zijn geen officiële maatregelen te verwachten van de NVWA. Dat heeft te maken met de status van quarantaine-organisme. Die status heeft dit besmettelijke virus nog niet. Na de uitbraak in Duitsland in november had de NVWA uitvoerig contact met de Nederlandse tomatensector. Gezamenlijk is besloten geen officiële NVWA-maatregelen te nemen bij een vondst in Nederland, vanwege dus het ontbreken van die Europese quarantainestatus.

Koepel voor uitgangsmateriaal Plantum en Glastuinbouw Nederland (LTO Glaskracht Nederland) trekken het ‘dossier ToBRFV’ en lichten telers voor over hygiënemaatregelen en monitoring. De symptonen van ToBRFV lijken erg op Pepinomozaïek-virus.

Rol Duitsland

De Duitse staat Noordrijn-Westfalen heeft in november dus wel maatregelen genomen die horen bij een quarantainestatus van het virus, maar dat was in een relatief beperkt gebied en laat in het teeltseizoen. Het is de vraag of de Duitse overheid opnieuw kassen laat leeghalen als aan het begin van het seizoen het virus zou opduiken.

Bij een uitbraak gaat de NVWA wel in gesprek met de sector hoe ze bij de aanpak kan bijdragen, om bijvoorbeeld een uitbraak te isoleren

Parallel ToCV

De Nederlandse aanpak is bij dit virus nu niet anders dan bij het ToCV-virus in 2018, al leek dat aanvankelijk wel op NVWA-maatregelen uit te draaien. ToCV is wel een quarantaine-organisme waartegen lidstaten moeten optreden. Dat is afgelopen zomer teruggedraaid omdat het in Zuid-Europa al breed voorkomt en er geen maatregelen worden genomen. Het optreden van de NVWA is dus een voortdurende afstemming en afweging.

De NVWA blijft de komende maanden in gesprek met LTO en Plantum. Bij een uitbraak gaat de NVWA wel in gesprek met de sector hoe ze bij de aanpak kan bijdragen, om bijvoorbeeld een uitbraak te isoleren. De belangen van het bedrijfsleven wegen daarbij het zwaarst, stelt de NVWA.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer