Doorgaan naar artikel

‘Nauwelijks effect van bodem- en structuurverbeteraars’

Het gebruik van bodem- en structuurverbeteraars heeft nauwelijks effect op de productie en bodemkenmerken. Dat blijkt uit een zesjarig onderzoek op vijf locaties van Wageningen UR en NMI met negen verschillende producten.

De onderzoekers van Wageningen UR en NMI trekken uit het zesjarig onderzoek de volgende conclusies: “Bodem- en structuurverbeteraars hebben nauwelijks effect op productie en bodemkenmerken. Geen van de onderzochte producten leidde tot significant hogere producties dan de referentie van kunstmest plus dierlijke mest. Er kwamen geen significante verschillen in de gemeten bodemkenmerken naar voren.

Ook tussen de referenties: alleen kunstmest, drijfmest met kunstmest en groencompost met kunstmest is geen verschil aantoonbaar. Dit geeft aan dat het onderzoek nog niet voldoende lang gelopen heeft om verschillen zichtbaar te maken. Ook het afsluitende jaar waarin op alle locaties aardappels zijn geteeld, leidde niet tot productieverschillen.”

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek startte in 2010 met de aanleg van proeven op drie kleilocaties (Kollumerwaard, Lelystad en Westmaas) en twee zandlocaties (Valthermond en Vredepeel). De proeven zijn aangelegd met diverse bodemverbeteraars waaronder kalk en calciummeststoffen (Agrigyps, Betacal Carbo, Brandkalk en PRP-SOL), bodemverbeteraars met micro-organismen of met bodemleven stimulerende eigenschappen (Condit, Xurian Optimum en BactoFil), diverse vormen van Biochar en met steenmeel. Deze zijn vergeleken met de drie referenties: kunstmest, drijfmest met kunstmest en groencompost met kunstmest. Jaarlijks zijn de producties van de gewassen gemeten. Aan het begin van het onderzoek in 2010, halverwege in 2012 en aan het eind in 2015 zijn diverse bodemkenmerken bepaald.

Gemiddelde tot goede bodems

De onderzoekers tekenen aan dat het onderzoek is uitgevoerd op percelen met een gemiddelde tot goede bodemtoestand. In dat geval levert investeren in bodem- en structuurverbeteraars dus geen extra rendement op. Goede zorg voor de bodem wordt wel van groot belang gevonden voor behoud van bodemvruchtbaarheid en productie. “Maar dat zit in andere zaken, zoals voldoende aanvoer van organische stof, een voldoende ruime vruchtwisseling, aandacht voor een goede bodemstructuur door de juiste grondbewerking op het juiste moment en het voorkomen van verdichtingen de belangrijkste aspecten zijn.”

Bekijk hieronder het volledige rapport.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin