‘Natuurinclusieve groente in regiosupermarkt’

29-06-2018 | Laatste update op 08-08 | |
Foto: Theo Tangelder
Foto: Theo Tangelder

De provincie Noord-Holland wil biodiversiteit op bedrijven in Noord-Holland vergroten met steun voor de ontwikkeling van de natuurinclusieve teelt.

Met de insteek van natuurinclusieve landbouw wil de provincie de trend ombuigen van afnemende biodiversiteit die samenhangt met de huidige werkwijze van bedrijfsvoering, schrijft de provincie. De provincie doelt op achteruitgang in het aantal vogels, insecten en een gezond bodemleven.

Living Lab

Daarvoor wil de provincie € 750.000 steken in de ontwikkeling van kennis en ketens voor deze teelt in het project Living Lab natuurinclusieve landbouw. Hoe zo’n living lab project moet worden vormgegeven wordt eind dit jaar bekend.

In het eindrapport Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Noord-Holland worden voorstellen gedaan om nieuwe ketens voor natuurinclusieve teelt op te zetten. Daarvoor zou de betrokkenheid van regionale ketens als Deen, Vomar en Dekamarkt gevraagd kunnen worden. De onderzoekers stellen voor ook exportkansen voor deze productgroep te onderzoeken. Opvallend is dat in het rapport niet gesproken wordt over brede initiatieven als PlanetProof, met hetzelfde doel voor de middengroep telers.

‘Light’ tot ‘intensief’

De onderzoekers erkennen 4 vormen van natuurinclusieve teelt: light, medium, inclusief en intensief. De light versie draait om gangbare bedrijven die aan vrij laagdrempelige maatregelen doen zoals akkerrandenbeheer, nestkasten en landschapselementen behouden. Ook de mediumvariant draait nog om gangbare bedrijven.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer