Naktuinbouw waarschuwt voor knolcyperus

14-10-2021 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Gaat u op zoek naar nieuwe percelen voor uw teelt in de komende jaren? Ga dan na of de percelen die u op het oog heeft vrij zijn van knolcyperus, waarschuwt Naktuinbouw.

Of percelen inderdaad vrij zijn van knolcyperus, is op de eerste plaats te controleren door deze in deze tijd van het jaar te bezoeken om te kijken of het probleemonkruid aanwezig is. Het areaal landbouwgrond dat besmet is met knolcyperus, groeit al jarenlang. Voor besmette percelen geldt een teeltverbod. De gebruiker van het perceel moet bovendien maatregelen nemen om de knolcyperus te vernietigen en verspreiding tegen te gaan.

Perceelhistorie

Naast ter plekke te gaan kijken, is het goed om navraag te doen omtrent de teelthistorie van het perceel. Dat kan bij de verhuurder/verpachter van het perceel, maar dat kan ook bij de NAK: de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. De NAK houdt een historie bij van alle percelen die besmet zijn geweest met knolcyperus. Deze data zijn niet openbaar, maar bij gerichte vragen over een perceel in optie mogen zij wel vragen beantwoorden.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer