Doorgaan naar artikel

Naktuinbouw start bacterievuurinspectie

Naktuinbouw-medewerkers starten met de inspecties op bacterievuur in de omgeving van boomkwekerijen, zoals vruchtboomkwekerijen in Flevoland, Noord-Brabant en Limburg.

De inspectie op gerichte bufferzones helpt bedrijven de bacterievuurvrije status te behouden voor uitvoer naar belangrijke exportgebieden. Er worden twaalf van deze bufferzones gecontroleerd. In de Nederlandse regelgeving staan maatregelen die verspreiding van bacterievuur in de bufferzones in Nederland moeten voorkomen. Hierdoor blijven bomen en planten uit deze gebieden verhandelbaar naar gebieden binnen de Europese Unie met dezelfde status. Deze bufferzones zijn wettelijk vastgelegd. Het aanplanten van een aantal  bacterievuurgevoelige planten, zoals wilde meidoorn (Crataegus), is binnen deze gebieden verboden.

Jaarlijks van 1 juli tot 1 oktober controleren veertien medewerkers van het team Boomkwekerijgewassen van de afdeling Keuringen van Naktuinbouw het openbaar groen in de omgeving van boomkwekerijen op de aanwezigheid van bacterievuur (Erwinia amylovora). Als er binnen de bufferzones bacterievuur wordt aangetroffen, beperkt dit het handelsverkeer voor de boomkwekerijen. Dit kan grote economische schade betekenen. Met het controleren op aantastingen van bacterievuur en het naleven van maatregelen kan dit worden voorkomen.

Buiten de zones is bestrijding van bacterievuur in openbaar groen niet verplicht. Wel hebben boomkwekers en fruittelers er groot belang bij om besmette planten te verwijderen en te vernietigen om aantasting op produc¬tiepercelen te voorkomen, stelt Naktuinbouw.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Jeroen Verheul

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin