Doorgaan naar artikel

Nachtvorstvoorbereiding fruitteelt

Fruittelers en waterschappen hebben voorbereidingen getroffen voor de nachtvorst deze week.

Volgens brancheorganisatie NFO is meetapparatuur in de boomgaarden uitvoerig getest en staan de telers klaar om waar nodig in te grijpen. Telers kunnen waar nodig ingrijpen door bijvoorbeeld beregening van de boomgaard. Indien nodig worden vuurpotten ontstoken en worden windmolens ingezet om warme lucht door de bomenrijen te blazen. Volgens de NFO lijkt het vooralsnog niet zo’n vaart te lopen. Vorst aan de grond wordt op grote schaal voorzien, maar op een meethoogte van 1,5 meter blijft het boven nul, zo lijken de verwachtingen aan te geven.

Lessen na 2018

Anders was het ruim een jaar geleden toen nachtvorst de telers langere tijd slapeloze nachten bezorgde. De oogst van appels en peren viel door het koude voorjaar fors lager uit. Volgens de NFO heeft die nachtvorst een aantal bedrijven de kop gekost. Sinds begin dit jaar is er ook een nachtvorstpolis voor gebieden zonder beregeningsmogelijkheid. Andere telers graven een bassin voor beregening.

Verschil met 2017 is dat de nachtvorst nu wat later in het seizoen komt en er veelal al sprake is van vruchtvorming. De vrucht is iets minder vatbaar voor kou dan bloesem.

Waterpeil verhoogd

Het Waterschap Zuiderzeeland speelt in op vorstverwachtingen door op zo’n moment het waterpeil in de watergangen te verhogen. Medewerkers van de gemalen, wateraanvoer en waterbeheer van het waterschap zijn tijdens de periode van nachtvorstbestrijding 24 uur direct oproepbaar. Zij beschikken over draaiboeken.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin