Doorgaan naar artikel

Na veel regen toch kans op vochttekort in asperges

Telers op een veldbijeenkomst voor asperges in Mierlo (N.-Br.) half juli 2020. - Foto: Joost Stallen

Telers op een veldbijeenkomst voor asperges in Mierlo (N.-Br.) half juli 2020. - Foto: Joost Stallen

Let bij asperges op dat de grond rond het wortelstelsel voldoende vochtig is en blijft, dus ook na een periode met veel regen. Deze waarschuwing kregen telers na een controle van de grond onder dit voorjaar geplante asperges.

Op deze uitkomst had bijna niemand van de 26 aanwezigen op de eind vorige week gehouden veldbijeenkomst voor asperges in Mierlo (N.-Br.) gerekend. Op het veld met dit voorjaar geplante asperges was de afgelopen weken zo’n 100 millimeter water gevallen, en ook op de avond van de bijeenkomst zelf – midden vorige week – dreigde het niet droog te blijven.

Na al die regen, in combinatie met zeer matige temperaturen, zou je denken dat er onderhand voldoende vocht in de grond zit, dus ook in de diepere lagen. Aan de oppervlakte leek dat inderdaad het geval. Grondboormonsters tot 80 centimeter diepte lieten een echter een ander beeld zien. De nood aan vocht op wortelniveau was nog niet acuut, maar veel droger moest het niet worden.

Druppelslangen bij de aspergeplanten

Dat is voor de eigenaar van het perceel, teler Jos Huijbers, een signaal om waakzaam te blijven: “Gaat het niet regenen, dan is dit perceel binnenkort aan de beurt voor extra vocht.” Dat moet dan gebeuren via druppelslangen die na het egaliseren van de plantgeulen vlak naast de planten waren aangebracht. Huijbers heeft ervoor gekozen de slangen dicht bij de planten te leggen, om het water zo veel mogelijk bij de koppen van de planten aan te voeren.

Bemestingsproef met Vivisol

De bijeenkomst was de eerste voor asperges na de coronaperikelen en onder leiding van Delphy (Jos van Hamont) opgezet in het kader van het Brabantse project ‘Schoon Water’, gericht op gewasbescherming en grondwater. Het aspergeperceel van Huijbers is opgenomen in het -eveneens Brabantse – project ‘Levende bodem’, met de nadruk op bemesting en mineralen. In het kader van het project ‘Levende bodem’ ligt hier een bemestingsproef met Vivisol. Daarbij wordt dit seizoen gekeken of deze bodemverbeteraar van DCM effect heeft op de stikstofniveaus op verschillende diepten en op het niveau van het bodemleven.

Beheer
WP Admin