Doorgaan naar artikel

Mycos en spint lastigst bij komkommer

Image premium

Komkommertelers ervaren Mycosphaerella en spint als belangrijkste knelpunten bij de beheersing van ziekten en plagen, zo bleek tijdens een inventarisatie op een door LTO Glaskracht Nederland georganiseerde bijeenkomst in Limburg.

Tijdens de bijeenkomst werden diverse nieuwere middelen in de komkommerteelt gepresenteerd door de toelatinghouders. Luna Privilege, te spuiten tegen onder andere echte meeldauw, Botrytis en Mycosphaerella, heeft volgens Marco van der Lans van Bayer een lange duurwerking, maar heeft een zeer beperkte curatieve werking. Preventief inzetten rondom de kieming van schimmels is dus noodzaak. Inzet rond de eerste rankbloei, als stambladeren volledig zijn volgroeid, lijkt een gunstig moment om het middel in te gaan zetten. Omdat Luna Privilege aan de scherpe kant is, mag het niet toegepast worden tussen 1 oktober en 1 mei.

Zuinig mee omgaan tegen resistentie

De werkzame stof fluopyram zit in dezelfde stoffengroep (SDHI-groep) als onder andere Boskalid (Collis). Volgens Van der Lans zijn er in de komende maanden meer middelen op de markt te verwachten vanuit deze werkzame stoffen groep. “Dus wees heel zuinig op deze middelen, in verband met het voorkomen van een resistentie-doorbraak.” Telers hebben met oog op bovenwettelijke eisen voordeel van het feit dat Luna Privilege maar één werkzame stof heeft gekregen. Het moederbedrijf Bayer ziet in verband met eventuele resistentie-problemen liever combinatiemiddelen met meerdere werkzame stoffen.

Gezien de strenge supermarkteisen en de steeds beperktere mogelijkheden van middeltoepassingen, onder andere door de her-etikettering, wordt door Bayer ook geïnvesteerd in natuurlijke middelen. Er ligt een middel in testen dat een vergelijkbare werking heeft als Collis en Flint.

Zonale aanvraag

Marc Selman van BASF presenteerde het nieuwe fungicide Vivando, dat sinds begin dit jaar in de verkoop is. Dit middel, met als werkzame stof metrafenon, is via een zonale aanvraag binnen de EU beschikbaar gekomen, op basis van een oorspronkelijke aanvraag door Griekenland.

Volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift mag het slechts twee keer per jaar toegepast worden, maar er wordt gewerkt aan een reparatie van het etiket, om dit om te zetten naar twee keer per teelt(cyclus).

De werkzame stof van Vivando zit in een unieke groep, zodat het qua resistentie goed af te wisselen valt met andere bekende meeldauwmiddelen. Vivando werkt preventief tegen meeldauw, met een goede duurwerking. Tegen Mycosphaerella is geen werking te verwachten.

Collis is een meeldauw- en Botrytisbestrijder die drie toepassingen per jaar heeft, en in proeven na twee weken 80 procent reductie gaf te zien ten opzichte van de onbehandelde planten.

Ook BASF heeft een bedrijf in natuurlijke middelen overgenomen om meer te kunnen gaan doen met nematoden en biologische preparaten.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin