Doorgaan naar artikel

Mogelijk rol voor bacteriofagen tegen bacteriën

In veldonderzoek blijkt een frequente bespuiting met bacteriofagen veelbelovend bij de aanpak van bacterieziekten in prei en kool.

Uit Belgisch veldonderzoek blijkt dat wekelijkse bespuitingen met bacteriofagen een aantasting van Xanthomonas van 78% aangetaste bloemkoolbladeren kan terugbrengen naar 40%. Ook waren de symptomen minder zwaar. Op een andere onderzoekslocatie ging de aantasting omlaag van 50% naar 31%, blijkt uit een verslag in Proeftuinnieuws 19. Hoewel er nog veel vragen zijn, luidt de conclusie van het onderzoek dat een regelmatige toepassing van bacteriofagen zeker een bijdrage kan leveren aan een betere beheersing van bacteriën, zoals Xanthomanas in kool of Pseudomonas in prei.

Specifieke werking

Bacteriofagen zijn een soort virussen die zeer specifiek bepaalde bacteriesoorten vernietigen. Ze vormen daarom geen enkel gevaar voor planten, dieren of mensen. In het onderzoek zijn oplossingen met bacteriofagen wekelijks in het gewas gespoten. De gebruikte bacteriofagen hadden eerder in laboratoriumonderzoek bewezen werkzaam te zijn tegen de bacteriën Xanthomas in kool en Pseudomonas in prei.

Moment van toepassen

In het veld blijkt het moment waarop de bacteriofaag op de plant is aangebracht bepalend te zijn voor het resultaat. De beste werking ontstaan wanneer de bacteriofagen op hetzelfde moment in het gewas worden gebracht als ook de bacterie kunstmatig wordt aangebracht. Als eerst de bacterie kunstmatig wordt aangebracht en pas iets later de bacteriofaag, dan blijkt de werking minder goed.

Praktische aanpak

De volgende stap in het onderzoek is een praktische aanpak met bacteriofagen te ontwikkelen die aansluit op een natuurlijke aantasting door de betreffende bacterie. Het komende seizoen wordt daartoe een proef opgezet met een preventieve behandeling via fytodrip en plantbakbehandeling, gevolgd door herbehandeling door middel van aangieten of bespuitingen met ‘faagoplossingen’. Gedacht wordt aan een wekelijkse herbehandeling en een driewekelijkse.

Gezamenlijk onderzoek

De volgende onderzoekscentra werken aan het onderzoek mee: Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver, Inagro, PCG Kruishoutem, ILVO en de KU Leuven.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin