Doorgaan naar artikel

Mogelijk overheidssteun voor innovatieve telers

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) onderzoekt of het mogelijk is een garantiemaatregel in te voeren voor stimulering van investeringen in risicovolle maatschappelijk gewenste innovaties door voorlopers.

De regeling moet marktintroductie van innovatie moeten ondersteunen. EZ verleent al steun aan primaire bedrijven in de land- en tuinbouw door het verstrekken van garanties op leningen voor investeringen. Hierdoor wordt de financiering mogelijk gemaakt van duurzaamheidsinvesteringen die in de markt vanwege een tekort aan zekerheden niet tot stand komen.

Het ministerie wil met een nieuwe garantieregeling koplopers in de primaire sector stimuleren meer te innoveren. De invoering van zo’n regeling is mede afhankelijk van de definitieve besluitvorming over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid over de periode 2014–2020, schrijft het ministerie in de begrotingen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin