Doorgaan naar artikel

Moeten overgaan op ‘vreemd’ water is risico

Als het bassin leeg is en de teler moet overgaan op een andere bron, kan dat een nieuw, nog niet geïnventariseerd voedselveiligheidsrisico geven. - Foto: Joost Stallen

Als het bassin leeg is en de teler moet overgaan op een andere bron, kan dat een nieuw, nog niet geïnventariseerd voedselveiligheidsrisico geven. - Foto: Joost Stallen

Als telers door droogte andere waterbronnen gebruiken voor de watergift, kan dat een voedselveiligheidsrisico opleveren. GlobalGAP vraagt dan om een risico-inventarisatie.

Daarvoor waarschuwt de nationale technische werkgroep van GlobalGap, in Nederland ondergebracht bij GroentenFruit Huis. Het gaat bijvoorbeeld om groente die normaal met in een bassin opgevangen regenwater wordt beregend, maar nu met oppervlaktewater. Ook kan het gebeuren dat door het inlaten van extra zoet water door het waterschap de stroomrichting van oppervlaktewater wijzigt, wat ook de samenstelling van het voor beregening gebruikte water verandert.

Beregenen en spoelen en wassen

De risico’s die het gebruik van een andere dan de reguliere waterbron met zich meebrengt, zijn afhankelijk van de bron van het water, de manier van water geven en of het water wel of niet in contact komt met het product. Ook het spoelen of wassen stelt eisen aan waterkwaliteit.

GlobalGAP: aandacht microbiologie

De certificeringsvereisten voor GlobalGAP vragen bij gebruik van ander water op de gewassen aandacht voor onder meer de microbiologische kwaliteit. De Nederlandse GlobalGAP-werkgroep heeft een hulpdocument opgesteld voor het uitvoeren van deze risico-inventarisatie van de bron van het gebruikte water.

Ook kan een teler het ‘vreemde’ water laten onderzoeken op het voorkomen van de e.coli-bacterie. Een ander gezondheidsrisico is bijvoorbeeld blauwalg.

Zouter water ook teeltrisico

Overigens kan door de droogte het gebruik van oppervlaktewater ook een teeltrisico optreden. Het kan zouter zijn dan gebruikelijk.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin