Moeten overgaan op ‘vreemd’ water is risico

28-07 | |
Als het bassin leeg is en de teler moet overgaan op een andere bron, kan dat een nieuw, nog niet geïnventariseerd voedselveiligheidsrisico geven. - Foto: Joost Stallen
Als het bassin leeg is en de teler moet overgaan op een andere bron, kan dat een nieuw, nog niet geïnventariseerd voedselveiligheidsrisico geven. - Foto: Joost Stallen

Als telers door droogte andere waterbronnen gebruiken voor de watergift, kan dat een voedselveiligheidsrisico opleveren. GlobalGAP vraagt dan om een risico-inventarisatie.

Daarvoor waarschuwt de nationale technische werkgroep van GlobalGap, in Nederland ondergebracht bij GroentenFruit Huis. Het gaat bijvoorbeeld om groente die normaal met in een bassin opgevangen regenwater wordt beregend, maar nu met oppervlaktewater. Ook kan het gebeuren dat door het inlaten van extra zoet water door het waterschap de stroomrichting van oppervlaktewater wijzigt, wat ook de samenstelling van het voor beregening gebruikte water verandert.

Beregenen en spoelen en wassen

De risico’s die het gebruik van een andere dan de reguliere waterbron met zich meebrengt, zijn afhankelijk van de bron van het water, de manier van water geven en of het water wel of niet in contact komt met het product. Ook het spoelen of wassen stelt eisen aan waterkwaliteit.

GlobalGAP: aandacht microbiologie

De certificeringsvereisten voor GlobalGAP vragen bij gebruik van ander water op de gewassen aandacht voor onder meer de microbiologische kwaliteit. De Nederlandse GlobalGAP-werkgroep heeft een hulpdocument opgesteld voor het uitvoeren van deze risico-inventarisatie van de bron van het gebruikte water.

Ook kan een teler het ‘vreemde’ water laten onderzoeken op het voorkomen van de e.coli-bacterie. Een ander gezondheidsrisico is bijvoorbeeld blauwalg.

Zouter water ook teeltrisico

Overigens kan door de droogte het gebruik van oppervlaktewater ook een teeltrisico optreden. Het kan zouter zijn dan gebruikelijk.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur

One thought on “Moeten overgaan op ‘vreemd’ water is risico

  1. Graag wil ik reageren op het waterartikel. In het voorjaar werd ondergetekende getroffen door een ontsteking van de CYSTEN in de lever. Ik kwam in het ziekenhuis VieCurie in Venlo terecht. Daar werd mij verteld dat er enkele Cysten in de lever ontstoken waren. Ik als o.a. Consultant in de Paddenstoelenteelt vroeg welke micro-organismen het dan wel waren. Wel zei de microbioloog van het ziekenhuis: het is o.a. de Poepbacterie en nog 3 anaerobe organismen. Nu dan was het mij duidelijk: Ik had sla gegeten , waar een kluitje aan zat en uit de kas moest komen. Sla wordt niet gekookt maar alleen gewassen. Als de UV , die het water moet ontsmetten NIET WERKT kan er o.a. de poepbacterie in de sla trekken en zo in mijn lichaam. Ik heb ruim 1 week in het ziekenhuis gelegen met een drain in mijn lever en heb vele darm en maagonderzoeken gehad. Ze vonden verder NIETS!
    Dus controle van de tuinder op zijn watersysteem is in dit geval m.i. niet goed geweest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer