Doorgaan naar artikel

Moeite met vacatures belemmert groene werkgever

16% van de werkgevers in de land- en tuinbouw ervaart in het tweede kwartaal van 2019 belemmeringen in de bedrijfsvoering door een tekort aan personeel.

Dat meldt het UWV in een factsheet over de arbeidsmarkt in de agrarische sector. Dit aandeel neemt sinds 2016 toe, toen ervaarde 2% van de werkgevers in het tweede kwartaal belemmeringen door een gebrek aan personeel.

UWV relateert dit aan het aantal vacatures en dan met name het aantal moeilijk vervulbare vacatures die optreden op agrarische en groene bedrijven. Met vacatures gaan groene ondernemers anders om: slechts de helft van de werkgevers in de agrarische en groene sector publiceert een vacature, tegenover 82% gemiddeld. “Hierdoor geven cijfers over gepubliceerde vacatures geen volledig beeld over de vraagzijde in de sector. Wel geven de cijfers een indicatie van de ontwikkeling van baanopeningen in de sector”, aldus het UWV.

Meeste vacatures in glastuinbouw

Na een stijging van het aantal vacatures tussen 2012 en 2013, is de vacaturemarkt binnen de agrarische en groene sector als geheel vrij stabiel. Het aantal vacatures schommelt tussen de 12.000 en 13.000 tussen 2013 en 2018. Uit onderzoek van ABF Research blijkt dat de meeste vacatures in 2017 ontstonden in de glastuinbouw, open teelten tuinbouw en de hovenierssector. Met bijna 35.000 mensen op de loonlijst is de glastuinbouw ook de deelsector met de meeste vaste banen van de gehele agrarische en groene sector, gevolgd door het loonwerk (23.000), de hoveniers (17.000) en de onbedekte tuinbouw (bijna 10.000).

Meest mbo en vmbo

Het gevraagde opleidingsniveau is in slechts 6% van de vacatures hbo- of wo-niveau. 52% van de vacatures is geschikt voor personen met minimaal mbo-niveau en 43% is geschikt voor minimaal vmbo-niveau. Jaarlijks ontstaan de meeste vacatures in het tweede kwartaal en de minste in het vierde. En 26% van de vacatures in 2017 stond langer dan 3 maanden open, wat de indicatie is voor een moeilijk vervulbare vacature. Deze vacatures komen bovengemiddeld vaak voor bij hoveniers. Daarvan stelt dan ook zelfs 46% door personeelstekort te worden belemmerd in de bedrijfsvoering.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin