Ministerie werkt aan flexibelere GMO-regeling

29-04-2019 | Laatste update op 15-08 | |
Foto's: VidiPhoto
Foto's: VidiPhoto

Regeling gemeenschappelijke marktordening moet beter aansluiten bij de Nederlandse marktstructuren.

Voor de regeling gemeenschappelijke marktordening (GMO) in 2020 worden nieuwe versoepelingen en ruimere subsidiemogelijkheden besproken. Afzetorganisaties zijn – via sectorvereniging DPA – hierover sinds een aantal maanden in overleg met het landbouwministerie.

De Europese Commissie heeft een bezoek aan Nederland toegezegd om de kwestie te bespreken en GMO beter te laten aansluiten bij Nederlandse marktstructuren.

Een kassengebied in de provincie Gelderland.

Een kassengebied in de provincie Gelderland.

De gesprekken moeten leiden tot een aantal aanpassingen om de GMO-regeling weer aantrekkelijker te maken voor Nederlandse telersverenigingen. Minder dan de helft van de Nederlandse erkende afzetorganisaties (5) maakt nu gebruik van de regeling. Die stimuleert vooral vernieuwende investeringen in milieu, innovatie en marktgerichtheid.

Voortgang in overleg

Volgens het ministerie wordt voortgang gemaakt in het overleg. Een deel van de aanpassingen – op het gebied van milieuacties – ligt inmiddels ter toetsing voor aan de Europese Commissie. Als alles volgens plan gaat, worden de aanpassingen in juli gepubliceerd. Dan hebben telersverenigingen genoeg tijd om een aanvraag voor 2020 in te dienen.

Het uitgangspunt van de nationale strategie blijft dat er in beginsel geen vergoeding voor gangbare exploitatiekosten wordt gegeven. Wel is een aantal nieuwe subsidiabele activiteiten opgenomen. Als alles volgens plan gaat, worden de aanpassingen in juli gepubliceerd.

Drempel erkenningsregels

EU-erkenningsregels zijn één van de belemmeringen voor producentenorganisaties om van GMO-gelden gebruik te maken. De Europese audit (controles) leveren risico’s op voor de afzetorganisaties met mogelijke sancties.

Er is daarover contact met de Europese Commissie om te kijken of kaders voor de erkenning van producentenorganisaties meer gezamenlijk af te stemmen zijn op marktstructuren zoals die in Nederland – maar ook in andere Noord-Europese lidstaten – gebruikelijk zijn.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer