Doorgaan naar artikel

Minister Van der Wal onderzoekt de bodem met Eurofins

Afgelopen week ontving minister Christianne van der Wal een delegatie van Eurofins Agro in Den Haag. Met het overhandigen van een ‘stikstofwaarde-cheque’ benadrukte Eurofins de kracht van stikstof in de bodem en de noodzaak om meer te meten dan stikstof alleen.

Tijdens haar bezoek stak de minister een grondmonster in de binnentuin van het ministerie. Het analyseresultaat gaf niet alleen een beeld van de hoeveelheid stikstof, maar ook een totaalbeeld van de bodemgezondheid. Met dit statement benadrukte Eurofins een van de kernpunten uit haar visie op stikstof: “Meet de complete bodemgezondheid in natuur- én landbouwgebieden. Alleen op deze manier worden bodemverbetering en natuurherstel op feiten gebaseerd en gemonitord.”

De kracht van stikstof

Eurofins benadrukte bij minister Van der Wal 2 aspecten die aan stikstof zitten. Ten eerste dat stikstof onmisbaar is voor het vastleggen van CO2 (koolstofbinding) in de bodem. Het Parijs-akkoord benoemt dit als belangrijk middel om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast is stikstof onmisbaar voor de verhoging van organische stof en daarmee het waterbindend vermogen van de bodem. Hierdoor verbetert de sponswerking van de bodem, vermindert de gevoeligheid voor droogte en worden intensieve buien beter opgevangen. Van der Wal: “Stikstof is inderdaad erg belangrijk, het gaat er om dat de juiste hoeveelheid in de juiste vorm beschikbaar is”.

Meten als aanvulling op modellen

Eurofins gaf ook aan dat alleen op basis van een gemeten totaalbeeld van de bodemgezondheid gefundeerde beslissingen voor natuurherstelmaatregelen gemaakt kunnen worden. “Onafhankelijk bodemonderzoek geeft informatie over de chemische, fysische en biologische kenmerken van de bodem en biedt inzicht in de essentiële voedingstoffen voor plantengroei, het vochtbergend vermogen, de biodiversiteit en de koolstofbinding. Bodemonderzoek is op deze manier een waardevolle aanvulling op de depositiemodellen waarop het stikstofbeleid nu is gebaseerd”, aldus Eurofins.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin