Doorgaan naar artikel

Minister mee op jacht naar misstanden huisvesting

Minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. - Foto: ANP

Minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. - Foto: ANP

Minister Karien van Gennip gaat binnenkort een keer mee met het Haags Economisch Interventie Team. Om met eigen ogen te zien hoe het mis kan gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten.

Dat zegt ze zelf in antwoord op kamervragen van Lilian Marijnissen (SP) over dergelijke misstanden in Rotterdam. Tegen de uitwassen van de arbeidsmarkt die honderdduizenden buitenlandse werknemers naar Nederland lokt, heeft Van Gennip al tal van wetsvoorstellen en andere acties en programma’s gelanceerd: begin deze maand het wetsvoorstel rondom de certificering van de uitzendbranche, op 9 juni het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap, de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten voor mensen die nu in de knel komen en er is het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en het huisvestingsprogramma Een thuis voor iedereen, dat ook kijkt naar de doelgroep arbeidsmigranten en daarvoor te bouwen ‘flexwoningen’.

Tekst gaat door onder foto

In overvolle en verouderde pandjes in de stad slapen en dan in busjes naar de tuinder. - Foto: Ton van der Scheer
In overvolle en verouderde pandjes in de stad slapen en dan in busjes naar de tuinder. – Foto: Ton van der Scheer

‘Wel bij tuinder die het goed deed’

Op de vraag of ze zelf wel eens met eigen ogen heeft gezien hoe slecht het soms met de huisvesting gesteld is, antwoordde ze dat ze wel op werkbezoek was geweest bij een tuinder die het juist góéd had geregeld. Dat ze nu meegaat met een handhavingsactie in Den Haag laat zien dat een link tussen de tuinbouw en arbeidsmigranten hoog op de agenda van de minister staat.

Vrij verkeer blijft de regel

Maar een einde aan of het beperken van het vrije verkeer van medewerkers binnen de EU, dat is niet een van de manieren om aan misstanden een einde te maken. “Het kabinet ziet dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en dat zij werken in voor Nederland belangrijke sectoren. Daarnaast vindt het kabinet het ook belangrijk dat er aandacht is voor korte- en lange termijneffecten van (meer) arbeidsmigratie op tal van beleidsterreinen, zoals huisvesting, zorg, onderwijs, openbare orde en veiligheid, maar ook op sociale cohesie in wijken en buurten.”

Tegelijkertijd loopt ze ook nog niet vooruit op het aantrekken van meer arbeidsmigranten van buiten de EU, zoals uit Brusselse beleidsvoorstellen eerder dit jaar naar buiten leek te komen. “Het kabinet ziet arbeidsmigratie van buiten de EU als sluitstuk van de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt.” De regels rond het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning voor niet EU-burgers zijn nog hetzelfde als in de tijd dat ook voor Poelen, Roemenen en Bulgaren nog zo’n vergunning nodig was: eerst zoeken binnen de EU en de Europese Economische Ruimte om te kunnen aantonen dat er geen ‘prioriteitgenietend aanbod’ is.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin