Doorgaan naar artikel

Minister: ingrijpen bij geen ‘billijke’ prijs teelt

Minister Henk Staghouwer van LNV gaat partijen als supermarkten dwingen te laten zien dat ze de positie van telers verbeteren.

Deze zomer geeft Staghouwer ketenpartijen deze verscherpte opdracht vrijwillig uit te voeren. Blijft de verbetering van de positie van de teler achter, bijvoorbeeld door onvoldoende vergoeding voor verduurzaming, dan gaat hij ingrijpen. “Mocht hieruit in februari 2023, na een half jaar, blijken dat acties in de praktijk onvoldoende opleveren, dat de positie van de boer niet verbetert en de duurzaamheidinspanningen van de ketenpartijen achterblijven, dan ga ik over tot het inzetten van bindend juridisch instrumentarium, inclusief wettelijke verplichtingen.” Dat schrijft hij in een brief aan de Eerste Kamer over de toekomstvisie op landbouw.

Kijken naar andere landen

Voor de juridische maatregelen die hij kan nemen als de positie niet verbetert, kijkt hij naar andere landen. Daar is ervaring met hoe prijstransparantie is geregeld, of verbod van verkoop onder kostprijs. Ook de invoering van truepricing ligt op zijn bureau, met het leveren van extra informatie over de milieukosten bij de aanschaf.

Kaders en doelen

Staghouwer heeft kaders en doelen gesteld waarbinnen ketenpartijen impact moeten realiseren op de verbetering van de (financiële) positie van de boer. Ketenpartijen moeten vervolgens ook laten zien hoe hun acties bijdragen aan het verbeteren van de positie van de boer in de keten. “Er is mij alles aan gelegen dat ketenpartijen hun verantwoordelijkheid nemen, en daarom houd ik scherp de vinger aan de pols en draag ik ze op om mij op gezette tijden de voortgang aan te tonen.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin