Minister geeft openheid over rol NVWA rond V10

21-05-2021 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: Roel Dijkstra Fotografie
Foto: Roel Dijkstra Fotografie

In 2008 en 2014 heeft NVWA niet opgetreden tegen fors gebruik van het middel V10 tegen een tomatenvirus. Dat wordt nader onderzocht.

Dat stelt minister Carola Schouten in antwoorden op kamervragen van D66. Die partij wil weten waarom NVWA het gebruik toestond van dit middel tegen Pepinomozaïekvirus (PepMV) in de tomatenteelt in de jaren tien. De minister heeft daar nu openheid over gegeven.

In 2008 heeft de toenmalige Plantenziektekundige Dienst (PD) de toenmalige Algemene Inspectiedienst (AID) erop gewezen dat het middel wijdverbreid gebruikt werd en daarmee niet langer een praktijkproef was. De AID zag vervolgens geen reden tot ingrijpen omdat er geen sprake was van milieuschade. De AID en PD gingen later samen in de VWA en later NVWA.

Proefontheffing

Wel heeft AID in 2009 op teeltbedrijven onderzoek gedaan en geen overtredingen gevonden. Toen was al duidelijk dat op opkweekbedrijven het middel werd gebruikt. De PD bleef bedrijven bij controles wijzen op de overtreding en bood een alternatief aan van een proefontheffing. Uit de brief van de minister blijkt niet dat die proefontheffing is afgegeven. In de media werd daar wel over geschreven.

Geen handhaving 2014

In 2013 en 2014 heeft de NVWA ondersteuningsbrieven ontvangen van vertegenwoordiger van telers. Zij wezen erop dat al sinds 2006 sprake was van wijdverbreide toepassing van milde isolaten van Pepinomozaïekvirus (PepMV) in de opkweekfase. In 2013 werd een eerste tijdelijke vrijstelling verleend aan de fabrikant van het middel.

De NVWA besloot in 2014 opnieuw niet tot actief toezicht over te gaan op het strijdig gebruik van het middel V10. Wel sprak de NVWA de producent van het middel V10 aan op advertenties buiten de periode van vrijstelling het middel toch aanprees op zijn website. De aanprijzing is daarop verwijderd. Ook op een melding van een behandeling met het middel op geïmporteerd Nederlands materiaal in België is verder niet geacteerd.

Nader onderzoek

Schouten vindt dat bij grootschalig gebruik van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen had moeten worden opgetreden. Ze gaat een externe deskundige vragen te onderzoeken op welke wijze dit bij V10 gebeurd is.

De Tweede Kamer nam in april een motie aan om onderzoek te doen naar de manier waarop het mogelijk is geweest dat illegale gewasbeschermingsmiddelen in Nederland werden ingezet. De aanleiding voor de motie was het gebruik van V10.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer