Doorgaan naar artikel

Minister gaat in op WKK-gas, ETS en afschakelplan

Het WKK-gebruik is niet duidelijk voor Minister Jetten. - Foto: Peter Visser

Het WKK-gebruik is niet duidelijk voor Minister Jetten. - Foto: Peter Visser

Minister Rob Jetten krijgt geen helder beeld van het WKK-gebruik in de glastuinbouw en kijkt naar keteneffecten van afschakeling van gas.

De dagelijkse inzet van warmte-krachtkoppeling (WKK) in de glastuinbouw wisselt. De oorzaak is niet exact te geven, schrijft klimaatminister Rob Jetten in antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Hij antwoordde daarmee op de vraag of het klopt dat de glastuinbouw meer dan in andere jaren via WKK’s gas omzet in elektriciteit, puur voor de verkoop van elektriciteit. Op momenten met hoge prijzen kan het voor bedrijven aantrekkelijk zijn om in de warmte te voorzien en de elektriciteit niet zelf te benutten maar aan het net te leveren, schrijft hij. Tegelijk wordt gewerkt aan de verduurzaming van de glastuinbouw. “In het algemeen zijn de prikkels in de glastuinbouw mijns inziens nog onvoldoende met het verlaagd tarief, de inputvrijstelling voor alle gasverbruik en het (veelal) niet vallen onder het Europees emissie handelssysteem (ETS).”

De glastuinbouw moet al wel rekenen op fiscale verzwaring van tarieven voor gas in 2025. Over het handelssysteem is nog onduidelijkheid. De sector werkt aan een verbeterd CO2-sectorsysteem om CO2-uitstoot te beprijzen. In Europa wordt tegelijk ook gesproken over het voegen van sectoren onder het Europese CO2-handelssysteem ETS om CO2 te beprijzen en uitstoot terug te dringen.

Afschakelen in beginsel mogelijk

Jetten ging ook in op vragen over afschakelplannen bij gastekorten. In de volgorde van maatregelen komt het opschroeven van capaciteit van kolencentrales als eerste aan bod. Die capaciteit is deze week voor het eerst ingeschakeld.

Als uiteindelijk ook wordt besloten tot afschakeling van bedrijven komt de verwerking van landbouwproducten als eerste aan bod, maar ook de kunststofindustrie, papier-, en bouwmaterialenindustrie. Dat zijn geen beschermde sectoren, wat tuinbouw wel is.

Toch laat Jetten vallen dat ook hier afschakeling niet ondenkbaar is. ‘Maar ook land- en tuinbouw kunnen in beginsel geheel of gedeeltelijk worden afgeschakeld.” Er is nog besluitvorming nodig over de wijze waarop afschakeling in de verschillende sectoren in dat geval gaat plaatsvinden. Het volledig afsluiten van bedrijven zal namelijk ook economische effecten hebben op de keten van bedrijven en toeleveranciers en afnemers.

Beheer
WP Admin