Doorgaan naar artikel

Minister blijft bij risicoschatting aardwarmte Trias

Warmtenetten kunnen de toepassing van duurzame energie gemakkelijker maken. - Foto: Trias Westland

Warmtenetten kunnen de toepassing van duurzame energie gemakkelijker maken. - Foto: Trias Westland

Het winningsplan voor de tweede aardwarmtebron van Trias Westland is definitief goedgekeurd. De risico-inschatting wijzigt niet na kritische vragen.

De aardwarmteputten voor tuinbouwwarmte, in het project Naaldwijk 2, zijn in 2020 geboord en wachtten op een goedkeuring van het winningsplan. Als het winningsplan definitief is goedgekeurd, wordt de bovengrondse installatie van de eerste bron van Trias Westland aangepast voor de warmtewinning van Naaldwijk 2. Daarin is een flinke stap gezet door het ondertekenen van het instemmingsplan voor het winningsplan.

Ministerie beoordeelt kritische zienswijze

De afgelopen weken is een kritische zienswijze beoordeeld door ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarin werden vraagtekens gezet bij de risico-inschatting voor wat betreft bodemdaling en bevingsrisico. Deze zijn echter afdoende afgewogen door onder meer Staatstoezicht op de Mijnen en TNO. De winning kan veilig plaatsvinden, oordeelt de minister van Economische Zaken en Klimaat in het instemmingsbesluit.

Goede communicatie

Ook Provincie Zuid-Holland heeft advies gegeven over het winningsplan. De provincie oordeelt dat Trias Westland voldoende, open en eerlijk communiceert met de omwonenden via keukentafelgesprekken. Enige onduidelijkheid is er over de mogelijke bijvangst aardolie. De schattingen blijven echter binnen de bandbreedte, stelt de minister.

Het plan voorziet in een capaciteit van 355 kubieke meter water per uur en een injectietemperatuur van 35 graden. Trias Westland moet als voorwaarde een interferentietest doen tussen de injectie- en onttrekkingsputten en een protocol te ontwerpen voor bodemtrillingen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin