Doorgaan naar artikel

Minister Adema vindt ontwikkeling biosector te langzaam gaan

De ontwikkeling van de biologische sector gaat te langzaam. Dat zei landbouwminister Piet Adema tijdens de opening van de Biobeurs in Den Bosch. 

Ondanks de val van het kabinet wist hij naast bestaande budgetten afgelopen jaar € 50 miljoen extra te reserveren voor de ontwikkeling van de biologische sector. Terugkijkend is hij van mening dat de biologische sector zich afgelopen jaar niet snel genoeg heeft ontwikkeld. Hij is niet negatief over de nieuwste groeicijfers van het biologisch landbouwareaal (2023: plus 9% naar 4,5% van totale landbouwareaal), maar noemt de ambitie van 15% in 2030 hoog. Om deze ambitie te realiseren moet er volgens hem in een jaar veel meer gebeuren.

Lees ook: Gaan we de politieke doelen voor biologisch halen?

Biologische sector kampt met lastige markt

Ook Michaël Wilde, directeur van ketenorganisatie Bionext, kijkt met gemengde gevoelens terug afgelopen jaar. Hij spreekt van goede en minder goede dingen. Minder goede dingen waren het klappen van het Landbouwakkoord en de onzekere en lastige markt. De groeicijfers voor bio ziet hij als positief, maar biologische ondernemers hadden te kampen met hoge kosten en ‘niet zo’n goede afzet’. Wel signaleert hij dat het wat dit betreft nu weer de goede kant op gaat.

De ontwikkelingen rond gentech in Den Haag en Brussel ziet de Bionext-directeur als een grote bedreiging voor de biologische sector. “Kunnen we als biologische sector nog wel gentechvrij blijven?”, aldus Wilde. Ook wat betreft het pacht- en mestbeleid ziet hij dat het de biologische boeren niet altijd even mee zit.

Actieplan biologische sector

Tegelijk benadrukt Michaël Wilde ook zeker positieve ontwikkelingen te zien. Zo ligt er nog steeds een actieplan om de biologisch sector te laten groeien. Daarvoor zijn ook de financiële middelen beschikbaar. Zo start er een grote consumentencampagne om bio te promoten. Ook het mislukken van het Landbouwakkoord had volgens hem niet alleen maar negatieve gevolgen. De biologische sector zou zich hebben laten zien als een toekomstbestendige sector. Daar is Adema het volledig mee eens.

Lees ook: Omzet biologisch vers groeit harder dan de markt

Kosten omschakelen naar biologisch

Adema: “De biologische landbouw is een van de belangrijke pijlers onder een duurzame toekomstbestendige landbouw. En daar moeten we dus met elkaar in blijven investeren.” Ook deelt Adema de mening van Wilde dat het Landbouwakkoord is mislukt, maar eigenlijk toch ook weer niet. Hij ziet dat er in de markt een beweging op gang is gekomen. Zo investeert de Rabobank in duurzame boeren en denken ook boeren zelf steeds vaker na over verduurzaming. Ook overwegen steeds meer boeren om te schakelen naar biologisch. Hij wil ervoor zorgen dat ‘kleine boeren’, die een start hebben gemaakt en zich moeten aansluiten en biologisch laten certificeren door Skal, hier geen kosten voor hoeven te maken.

Pr-campagne om consument te stimuleren bio te kopen

Groei van de biologische sector moet volgens Adema vooral uit de markt komen. Daarvoor is onder meer de pr-campagne bedoeld die consumenten naast kwaliteit ook wijst op de meerwaarde van biologische producten voor de leefomgeving. Ook is hij van mening dat supermarkten nog meer moeten doen om bio te laten groeien. Producten afkomstig uit het buitenland zouden aan dezelfde duurzaamheidseisen moeten voldoen als die in Nederland. Consumenten moeten er verder aan wennen dat ze iets meer moeten betalen voor voedsel, al is dat na een periode van hoge inflatie een vervelende boodschap. De vraag of consumenten het kunnen betalen, hoort volgens hem niet op het boerenerf thuis. “Als mensen dat vervolgens niet kunnen betalen dan moet de minister van Sociale Zaken aan de slag gaan dat het minimumloon omhoog gaat. Dat is inkomenspolitiek.”

Gentech en biologische sector

Zorgen vanuit de biologische hoek over het Nederlandse en Europese gentechbeleid kon Adema niet wegnemen. De biologische sector vreest onder meer dat de keuzevrijheid voor veredelaars, boeren en consumenten in gevaar komt. Adema geeft aan een aantal van deze zorgen te laten onderzoeken, maar noemt de toepassing van gentech een belangrijke ontwikkeling voor een verlaging van het pesticidengebruik, een andere manier van bemesten en de teelt van weerbare gewassen. Een uitspraak die vanuit de zaal op een harde ‘onzin’ kon rekenen.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Jan Willem Veldman

redacteur Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin