Mini teeltkas in de klas

11-02-2013 | Laatste update op 19-09 | |
Mini teeltkas in de klas

Afgelopen week organiseerde GreenQ een onderwijsrelatiedag, om de relatie tussen tuinbouwonderwijs en bedrijfsleven te versterken. Tevens werd een project afgetrapt om kinderen van basisscholen intensiever te betrekken bij de glastuinbouw.

Tijdens de onderwijsdag, in het Horticultural Experience Centre van het Improvement Cente in Bleiswijk, konden leerlingen van 4 tuinbouwscholen in de regio contact leggen met toeleveranciers in de glastuinbouw die bij het Experience Centre betrokken zijn.

Daarnaast waren proefkassen te bezichtigen, waar studenten in de praktijk leren hoe ze vruchtgroenten moeten telen. Ook wordt gesponsord onderzoek in de kassen gekoppeld aan studenten die er hun stage-opdracht uitvoeren.

Paprika op water

Zo is er een proef waar een student van Edudelta onderzoek doet naar de teelt van paprika’s op water, zonder substraat. De steenwolpotten staan op een stukje isolatiemateriaal, net boven het waterniveau, in librabakken. De planten krijgen zoals gebruikelijk voeding via druppelaars. Onderin de librabakken staat een laagje water van nauwkeurige constante hoogte. Op dit moment wordt het effect van een laagje van een centimeter water vergeleken met dat van twee centimeter laagdikte. Zodra het waterpeil boven die hoogte stijgt, wordt het overschot direct afgezogen met een leiding op onderdruk. Een simpel klein pompje volstaat al om dit te regelen.

Voordeel van deze methode is dat de watergift volledig losgekoppeld kan worden van de EC-gift, zodat het gewas dag en nacht optimaal gestuurd kan worden zonder concessies te doen aan waterhoeveelheid of EC.

Student Ken Kolster vindt het een unieke ervaring. Hij heeft zelf de hele proefopstelling in elkaar gezet. “Je bent er van begin tot eind bij betrokken. En ik mag hier zelf aan de knoppen van de klimaatregeling zitten, wat ergens anders op een praktijkbedrijf nog niet mag. En tijdens alle overleggen mag je meedenken.”

Kas in de klas

Tijdens de onderwijsrelatiedag werd ook de aftrap verricht voor het educatieve programma ‘Kas in Klas.’ Bassischolen krijgen de mogelijkheid om drie – mede door TNO ontworpen – minikasjes in de klas te plaatsen bij de groepen 7 en 8. Daarin kunnen plantjes geteeld worden en eventueel vergelijkende proefjes gedaan worden met bijvoorbeeld temperatuur of waterhoeveelheden. Er is een begeleidend studieprogramma, waarmee het project met de teeltkasjes in het onderwijsprogramma geïntegreerd kan worden.

Elk mini-kasje is voorzien van led-belichting, (elektrische) verwarmingsbuisjes, een slangetje met gaatjes voor de watergift, een temperatuurmeter en rv-meter. Watergeven gebeurt met een grote injectiespuit.

Daan Kuiper van GreenQ: “Het doel is goed personeel voor de toekomst. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. De kasjes vormen een unieke gelegenheid om kennis met de glastuinbouw te maken. Dit moet ‘het poppenhuis van de toekomst’ worden.”

Oud-minister Marja Bijsterveld verrichte de officiële aftrap van het project. “Ook in het Westland en Oostland weten veel kinderen al niet meer waar hun voedsel vandaan komt. Dit project kan daar bij helpen. Kinderen hebben nog heel veel onderzoekend en nieuwsgierig vermogen. Dat moeten we stimuleren. Zodat er zijn die zeggen: ‘Ik wordt tuinder.’ We mogen trots zijn op een innovatieve sector waar prachtige producten worden gemaakt.”

Visser
Peter Visser Redacteur
Meer over


Beheer