Doorgaan naar artikel

‘Mindere kwaliteit nieuwe tomatenplant’

“Bij de nieuwe planten is er ongelijkheid in scheuten, meer blaadjes en dieven op de tros en dubbele trossen”, zegt Rick van Schie van tomatenbedrijf Fa. L.A. van Schie in Kwintsheul.

De teeltwisseling is op 16 november gestart, twee dagen later dan gepland. “Met de productie hebben we niet het maximale eruit kunnen halen. Bij de laatste twee trossen verliep de doorkleuring moeizaam, waardoor de kwaliteit niet optimaal was. Door veel licht in de laatste weken van de teelt, gemiddeld 300 Joules/cm2, zijn de tomaten grover geworden. Hierdoor was er meer behoefte aan kali. Doordat we het bemestingsschema hier niet op hebben aangepast, vertraagde het te weinig aan kali de doorkleuring.”

Korte teeltwisseling

Na de laatste oogst is het tomatengewas neergehaald. Op donderdagmiddag 17 november en vrijdagochtend is het gewas versnipperd en vervolgens in de middag de kas uitgespoten. Een dag later zijn de steenwolmatten en plasticfolie uit de kas gegaan.

Op maandag 21 november zijn de stekers en druppelaars 24 uur in een bak met salpeterzuur gelegd voor ontsmetting en oplossen van meststoffenneerslag. Op deze dag en dinsdag is het nieuwe plasticfolie voor onder de steenwolmatten neergelegd. De steenwolmatten zelf op woensdag. De dag erna de stekers en druppelaars erop gezet en de matten volgedruppeld. Donderdagavond is de hele kas nog met chloor afgespoten. Op vrijdag 25 november is de nieuwe teelt geplant. Van Schie: “De teeltwisseling in negen dagen was een zware klus, maar ondanks enkele strubbelingen hebben we het wel gered.”

Meer arbeid nodig

De nieuwe teelt is gestart met een geënte en op drie bladeren getopte plant van het ras Mediax (Axia). De onderstam is DRO141. “De kwaliteit van de plant was vorig jaar beter. Door de ‘rommel’ op de tros kost het meer arbeid om de blaadjes en dieven eraf te halen. Ook zijn er te veel dubbele trossen, die we moeten afpunten. En hoewel we een op het derde blad getopte plant hebben, hebben een aantal planten maar één in plaats van twee scheuten. Hierdoor hebben we al onze reserveplanten hard nodig.”

Het vastzetten van de planten en de eerste keer indraaien is goed gegaan. Ondanks de matige vorst in de nacht in week 50, is Van Schie door het vele zonlicht, meer dan 2.000 plus Joules/cm2, bijzonder tevreden. Door het vaste AC-folie bovenin de kas kon kou worden tegengehouden, maar licht wel naar binnen. In week 51 heeft de tweede ronde indraaien plaatsgevonden en zijn de eerste drie bladeren verwijderd.

Witte vlieg goed in de gaten houden

In de laatste ronde spuiten met ethrel in de oude teelt is er Sivanto tegen witte vlieg meegespoten. “Door korte teeltwisseling, waarin we niet gefogd hebben, weten we dat de witte vlieg overleeft. Zodra we de eerste zien vliegen, hangen we pleksgewijs gele vangplaten op. De vanglinten doen we later.”

In week 50 zijn de eerste hommelvolken uitgezet, één per 1,2 hectare. Iedere week daarna is en wordt er steeds een volk bijgezet. “Bij meer licht gaan we meer hommelvolken uitzetten”, aldus Van Schie.

Omdat het nog koud weer is, worden er nog geen natuurlijke vijanden uitgezet. “Ze zijn dan nog te weinig actief.”

In week 51 is er Tracer tegen rupsenvraat bij de plant in de steenwolblokken gegoten. “Als we het meedruppelen duurt het te lang en komt er te weinig middel bij de plant.”

Tomatenplant niet te veel water geven

Elke dag wordt er 150 cc water gegeven met 4 EC en pH 5,2. In de vroege ochtend om 6.00 uur vindt de eerste druppelbeurt plaats. “Het moment van de dag is belangrijk. De plant moet zelf het water zoeken. Vooraf bepalen we of de planten het wel of niet zullen redden met de hoeveelheid water die we druppelen. We kijken niet naar het minimumgewicht van de blokken.”

In kasklimaat staat voor de nacht ingesteld op 13 graden Celsius. Vanaf 5.00 uur wordt de kas opgestookt naar 17 graden en vanaf 10.00 uur naar 19 graden. Om 14.30 uur mag de temperatuur wegzakken naar 16 graden en om 19.00 uur naar 13 graden. “Om de opgedane energie in de plant te houden, spreiden we deze zoveel mogelijk over de donkere dagen.”

De eerste bloei is er en de eerste oogst wordt eind februari verwacht.

Auteur: Harry Stijger

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Rick Van Schie

is tomatenteler bij L.A. van Schie in Kwintsheul

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin