Minder vrouwen leiden teeltbedrijf

08-03-2018 | Laatste update op 10-08 | |
Foto: Bas Nijs
Foto: Bas Nijs

Het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden in de land- en tuinbouw is in de periode 2005-2017 afgenomen van 9% naar 6%.

De glastuinbouw steekt op gebied van vrouwelijke bedrijfshoofden op familiebedrijven negatief af ten opzichte van andere sectoren. In de glastuinbouw staat in slechts 3% van de gevallen een vrouw aan het hoofd van het bedrijf. In de fruitteelt is dat 5% en in de akkerbouw 8%. Op schapenbedrijven ligt het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden zelfs op 11%. Alleen paardenhouderijen scoren hoger.

Veel vrouwelijk personeel

Dat blijkt uit een telling van het CBS. Op tuinbouwbedrijven zijn wel veel vrouwen te vinden, maar niet als bedrijfshoofd, blijkt uit de CBS-gegevens. Tussen de 30 en 40% van het personeel op fruit- en glastuinbouwbedrijven is vrouw. Het zijn sectoren waar relatief veel personeel wordt aangenomen vergeleken bijvoorbeeld de melkveehouderij of akkerbouw. Het aandeel vrouwen in de tuinbouw is relatief stabiel.

20 uur of meer

In totaal waren er vorig jaar ruim 138 duizend personen op familiebedrijven werkzaam, waaronder 46 duizend vrouwen. Van de vrouwelijke arbeidskrachten op familiebedrijven werkt 55% gemiddeld 20 uur per week of meer.

Jolanda Nooijen is vollegrondsondernemer in Zeeland. - Foto: Bas Nijs

Jolanda Nooijen is vollegrondsondernemer in Zeeland. – Foto: Bas Nijs

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer