Doorgaan naar artikel

Minder residuen met een groene aanpak

Afbeelding
Bayer Cropscience

toonaangevend en innovatief in gewasbescherming, biotechnologie en zaaizaden

In de teelt van aardbeien is veel onderzoek gedaan naar de toepassingen van groene gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van ziekten en plagen. Doel van het onderzoek is om een toekomstgerichte aanpak voor telers te valideren. Daarbij willen we telers faciliteren in het blijven behalen van de eisen van supermarkten ten aanzien van gewasbescherming. Daarnaast is belangrijk dat dit op een realistische wijze gebeurt.

Met behoud van productie en kwaliteit

Uitgangspunt was steeds dat kwaliteit, productie en bewaring goed moeten blijven. Hieruit is een systeemaanpak gerold die in de teelt van aardbeien generiek toepasbaar is en die heeft laten zien dat een synthetische aanpak in de bloei, gevolgd door een groen schema na de bloei, vergelijkbaar is met een geheel synthetische aanpak.

Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat dit rasafhankelijk is. Bij zeer meeldauwgevoelige rassen kan er aanvullend op het groene schema, de noodzaak zijn om in te grijpen met dan wel synthetische dan wel curatief werkende groene middelen. Het groene schema kan zo een goede basis vormen en afhankelijk van ras en omstandigheden kan op basis van waarnemingen ingegrepen worden met aanvullende bespuitingen en nuttige insecten.

Holistische aanpak

Een succesvolle, groene aanpak van ziekten en plagen tijdens de productieteelt van aardbeien, vraagt om een holistische aanpak. Het is sterk aan te raden om tegen insecten en mijten een basis met natuurlijke vijanden in te zetten. Tijdens de uitvoering van onze onderzoeken (in de testtunnels) is Amblyseius cucumeris verdeeld, om de tripspopulaties te beheersen. In combinatie met bespuitingen van FLiPPER Plus + Dynex, wordt trips zeer goed beheersbaar gehouden. Daarnaast zien we dat ook bladluizen en witte vlieg goed onder controle gehouden worden. In rassen die gevoeliger zijn voor bladluizen, kan het nodig zijn om te corrigeren met Sivanto Prime.

Naast de aanpak van insecten kijken we ook bij schimmels naar een holistische aanpak. Het inzetten van onze producten op het juiste moment is van het grootste belang voor sterke effectiviteit. Op de plaatsen waar andere middelen nodig zijn om onze producten te ondersteunen, nemen we dat in onze onderzoeken ook mee. In onderstaand schema geven we weer wat we in de onderzoeken kunnen onderbouwen als sterk, vergroenend schema.

Schema

Afbeelding

Resultaten van het onderzoek (na het eerste jaar)

Ten aanzien van effectiviteit hebben we met bovenstaand schema in ras Florice vergelijkbare resultaten behaald in vergelijking met het gangbare gewasbeschermingsschema. In dit eerste jaar van onderzoek hebben we een resultaat weten te behalen, waarbij we 90% reductie van kilogrammen actieve stof per hectare hebben gerealiseerd in het groene schema, ten opzichte van het gangbare schema. Zelfs de kosten voor gewasbeschermingsproducten op jaarbasis zijn fors lager uitgekomen in het groene schema, vergeleken met het gangbare. Wel dient rekening te worden gehouden met de ziekte- en plaaggevoeligheid per ras, bij slaging van de groene aanpak. Het ene ras is eenmaal veel gevoeliger dan het andere voor meeldauw en Botrytis. In de groene schema’s, moet tijdens perioden met verhoogde schimmeldruk mogelijk een kleiner interval worden aangehouden dan bij schema’s met meer synthetische middelen. De teelt wordt daardoor met een groen schema, mogelijk wat arbeidsintensiever.

Samenvattend

Vergroeningsschema in de aardbeienteelt door toepassing:

  • vorm een sterke basis tijdens de bloeiperiode met Luna Sensation;
  • vervolg daarna het schema met FLiPPER Plus 5 L/ha (FLiPPER Plus alleen toegelaten in de bedekte teelt) in afwisseling met Serenade5 L/ha voorafgegaan door schema met synthetische middelen. Op deze manier werkt u met biologische middelen zonder residuen;
  • let op meeldauwgevoelige rassen: voer aanvullende bespuitingen uit waar nodig;
  • ondersteun het schema voor de bestrijding van insecten met nuttige insecten.

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina ‘Tijd voor Aardbei’ voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op een van onderstaande logo’s voor het volledig etiket of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Afbeelding
Afbeelding

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biedt telers in Nederland het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Vanuit Hoofddorp is het bedrijf actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen.  Meer informatie over Bayer CropScience  * Bayer CropScience levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Meer over Bayer Cropscience

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin