Minder Rabo-krediet in voedingstuinbouw

02-04-2015 | |
Minder Rabo-krediet in voedingstuinbouw

Het financieringsvolume van Rabobank in de voedingstuinbouw is vorig jaar met bijna 8 procent teruggelopen. Die daling is vooral te wijten aan minder uitstaand krediet in de glasgroente- en de vollegrondsgroenteteelt. In de fruitteelt is het financieringsvolume bijna gelijk gebleven.

De Nederlandse glasgroenteteelt heeft sinds topjaar 2009 stap voor stap ingeboet waar het uitstaande kredieten betreft. In 2009 had de economische crisis op de glasgroenteteelt nog geen vat en nam het financieringsvolume nog met 10 procent toe tot bijna 3,7 miljard euro. In 2013 was dat al gedaald tot 3,25 miljard en in 2014 zakte het verder tot 2,97 miljard euro.

Meer krimp nog in de door Rabobank verleende lopende kredieten is te zien in de vollegrondsgroenteteelt. Al sinds 2008 daalt het financieringsvolume daar, met steeds grotere stappen van eerst nog 5 tot 10 procent per jaar en de laatste twee jaar meer dan 10 procent. Van 2013 op 2014 daalde het bij telers uitstaand krediet van Rabo van 165 naar 147 miljoen euro.

Precies andersom is het gesteld met de kredieten die Rabobank uitzet bij fruittelers. Op twee minimale hikjes na, is daar sinds 2008 alleen maar groei te zien. In 2008 was het totaal financieringsvolume nog 446 miljoen euro, vorig jaar had Rabobank 588 miljoen euro uitstaan in het fruit.

Spaarvolume

Gerelateerd aan het totaal spaarvolume in de drie deelsectoren is er wederom geen vergelijkbare trend te zien. Het spaarvolume in de glasgroentesector is sinds 2008 op één flink krimpjaar na (Ehec-jaar 2011) elk jaar gestegen, van 462 miljoen in 2008 naar 531 miljoen euro het afgelopen jaar. Ook in de fruitteelt groeit langjarig het spaarvolume, al was er het afgelopen jaar juist weer een kleine min te zien, van 212 naar 208 miljoen euro. De vollegrondsgroentetelers hebben sinds 2010 elk jaar wat minder spaargeld uitstaan bij Rabobank: van 146 miljoen in 2010 naar 91 miljoen vorig jaar.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer