Doorgaan naar artikel

‘Minder overtredingen met middelen in groente en fruit’

Afbeelding

Tussen januari 2012 en december 2013 werd in 42 van 8.000 monsters een gezondheidsnorm overschreden voor aanwezigheid van resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit. Tussen juli 2011 en juni 2013 waren er nog 62 gevallen met overschrijding van de zogenoemde ARfD-norm. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De cijfers laten zien dat het strenge EU-beleid haar vruchten afwerpt, constateert de NVWA naar aanleiding van haar meerjarenrapportage ‘Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit’ 2012- 2013.

De gezondheidsnorm, ARfD, is zo berekend dat alleen bij het eten van een grote portie groente of fruit deze norm overschreden kan worden. Hoeveel resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit mogen zitten, wordt wettelijk vastgesteld. De zogenaamde Maximale Residu Limiet (MRL). Deze MRLs worden bepaald door de EU, die daarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht neemt. Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 99 procent van het fruit en groente in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen voor resten van gewasbeschermingsmiddelen. In die gevallen waarbij resten van gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen, is de hoeveelheid zo laag dat de effecten op de gezondheid bijna altijd verwaarloosbaar zijn. Deze resultaten komen overeen met voorgaande jaren, aldus de NVWA.

De meeste overschrijdingen komen van buiten de Europese Unie, zoals Zuidoost-Azië, China, Kenia, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Dankzij strengere controles gaan ook deze landen steeds meer aan de strenge EU-eisen voldoen. Waar de EU onvoldoende verbetering constateert, worden strengere eisen gesteld aan de import, zoals het eisen van certificaten. Dit geldt bijvoorbeeld voor okra en kerrieblad uit India.

De NVWA controleert steekproefsgewijs of voldaan wordt aan de MRL’s. Hiervoor analyseert de NVWA jaarlijks ongeveer 4.500 monsters groente en fruit, afkomstig uit de hele wereld. Een deel van de steekproef vertegenwoordigt een product of productgroep en een deel wordt risico-gestuurd bemonsterd. Wanneer de gezondheidsnorm niet wordt overschreden, maar de MRL wel, dan leidt dit meestal tot een boete of een waarschuwing. Bij overschrijding van de gezondheidsnorm, wordt de partij uit de handel gehaald en vernietigd of, wanneer een partij wordt vastgehouden aan de buitengrens, vernietigd.

Beheer
WP Admin