Minder geld voor groen onderwijs, focus op ondernemerschap

15-09-2015 | Laatste update op 19-09 | |
Minder geld voor groen onderwijs, focus op ondernemerschap

Het Kabinet trekt in 2016 tientallen miljoenen euro’s minder uit voor groen onderwijs, de NVWA en beleidsondersteunend onderzoek dan in 2015. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting van het ministerie van Economische Zaken, waarin op landbouwgebied inhoudelijk nauwelijks koerswijzigingen staan. De regeling voor het lokaal opwekken van energie, wordt in 2016 verruimd.

In 2015 werd de begroting voor groen onderwijs nog ‘gerepareerd’, maar de enkele tientallen miljoenen euro’s die toen extra zijn vrijgemaakt, komen dus niet structureel beschikbaar. Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) vindt dat onbegrijpelijk: “Kennis is de basis van een krachtige land- en tuinbouw en daar moet je dus niet op bezuinigen.”

Versterking ondernemersklimaat

Het kabinet wil staand economisch beleid, gericht op samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, versterkt voortzetten. Het kabinet wil een structureel sterker ondernemersklimaat en een meer divers financieringslandschap. Dat laatste is pure noodzaak: banken zullen in de toekomst minder in de kredietbehoefte voldoen. De minister richt zich versterkt op het openbreken van buitenlandse markten, onder meer met handelsmissies.

Het kabinet verleent voor honderden miljoenen extra garanties te in het kader van de Borgstelling MKB-kredieten maar het meeste extra geld is gericht op de scheepsbouw.

Lager budget NVWA

Het budget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) daalt van €131 in 2015 naar bijna €125 miljoen in 2016. Daarna daalt het verder naar €117 miljoen in 2017 en ruim €112 miljoen de jaren erna. Eerder werd meer geld voor de NVWA aangekondigd; het betreft dus een wat minder scherpe bezuiniging dan eerder de bedoeling was maar een bezuiniging niettemin.

Minder subsidie

De totale subsidie voor ‘een concurrerende en duurzame’ landbouw en visserij daalt van €76 miljoen naar bijna €41 miljoen. Er komen enkele miljoenen meer voor projecten die leiden tot verduurzaming van de veehouderij en dan vooral het mestdossier. De investeringsregeling jonge agrariërs wordt overgeheveld naar de provincies en het budget voor de brede weersverzekering gaat omhoog van €6 miljoen naar €6,5 miljoen.

Lokale energieopwekking

De regering wil een energietransitie helpen bewerkstelligen. De regeling voor het lokaal opwekken van energie, wordt in 2016 verruimd en stelt bedrijven en consumenten in staat op lokaal niveau een energiecoöperatie op te richten. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per KWh naar 9 cent per KWh in 2016.

Minder geld voor opdrachten

Het kabinet trekt in 2016 minder geld uit voor opdrachten en bijdragen aan derden, zoals het landbouweconomisch instituut LEI, die beleidsontwikkeling en de beleidsuitvoering ondersteunen. Het budget daalt naar €122 miljoen, waar in 2015 en 2014 respectievelijk €141 miljoen en €161 miljoen werd vrijgemaakt. Beleid zal dus op minder door externen aangeleverde kennis gestoeld zijn.

Cees Bron
Jan Cees Bron redacteur ondernemen


Beheer