‘Minder bloemtakken in glasaardbei, dat gaat meer teelten treffen’

09-02-2017 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Joost Stallen
Foto: Joost Stallen

Bij Jack Hereijgers in Rijsbergen (Noord-Brabant) ging een deel van de verse planten van het aardbeienras Sonata voor de jaarwisseling op de goten, en de rest direct erna. Vervolgens werd direct gestart met belichten en opstoken: tot 17 graden overdag met 3 tot 4 graden lichtverhoging.

Het droeg eraan bij dat de eerste bloemen nu open zijn. “Dat is mooi op tijd, zonder verschil tussen de planten van voor nieuwjaar en van na nieuwjaar. De strekking is ook heel goed geweest, we zijn dan ook al gestopt met belichten. De bladstelen zijn 22, 23 centimeter. Ze mogen altijd wat langer zijn dan bij Elsanta. Bij Sonata groeien de bloemtakken altijd wat moeilijker met de bladuitgroei mee. Door de bladstelen wat langer te laten worden, trekken ze de bloemtakken mee.”

Het aantal bloemtakken valt Hereijgers niet mee. “Het gevolg van een te warme september – waardoor de bloemaanleg te laat op gang kwam – gevolgd door vrij koel weer in oktober en november. Volgens het bloemonderzoek zitten er ronde de vijf takken per plant in, dat is krap; zes à zeven takken was beter geweest”. Hij vervolgt: “Dat gaan we terugvinden bij alle teelten die in het najaar buiten hebben gestaan.”

Wegval

Ronduit nadelig beoordeelt Hereijgers de wegval in de Sonata door cactorum (stengelbasisrot) en Pestalotiopsis. Beide geven een inwendige verkleuring van het rhizoom. Cactorum oogt wat bruiner, Pestalotiopsis geeft meer oranje plekken. “Ik denk dat een paar procent van de planten verloren zal gaan, hoewel dat we er op het trayveld extra alert op zijn geweest. Vervelend, elke plant die ertussen uitvalt, is er één te veel”. De eerste pluk zal rond 12 tot 15 maart zijn, is de verwachting. “We hebben er flink op gestookt. Vanaf komende week gaan we lager zitten, zodat de vruchten goed kunnen uitgroeien.”

Hereijgers verwachtte aanvankelijk in de doorteelten met Elsanta de kachel rond 12 januari uit te zetten. Het betreft teelten van plantingen van 6 tot en met 16/17 augustus en een planting van 22/24 augustus. In werkelijkheid is alleen de laatste planting op dat tijdstip kou gegaan; in de eerdere plantingen kon de kachel rond nieuwjaar uit. De ontwikkeling verliep daar sneller dan verwacht, bleek uit bloemonderzoek.”

‘Bloemknop zit hoog’

De komende week is het de bedoeling te beginnen met het opstoken van de eerste afdeling. “Ik wil daar op 12 februari mee beginnen; op 19 februari stoken we dan overal. We beginnen met 8 graden ’s nachts en 16 graden overdag, ook met een flinke lichtverhoging.” Drie à vier dagen na begin stook wordt het blad geknipt. In vergelijking met andere jaren is dat al opvallend geel. “Daaraan kun je ook zien dat het gewas voldoende koude heeft gehad.”

Hereijgers signaleert daarnaast dat de eerste bloemknop al vrij hoog zit. “Met twee weken voldoende temperatuur en meteen belichten moet het dan lukken begin maart de eerste bloei te hebben.”

Auteur: Joost Stallen

Hereijgers
Jack Hereijgers aardbeiteler
Meer over


Beheer