Doorgaan naar artikel

Minder afzet in gewasbescherming

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

In 2015 is in Nederland 10 miljoen kilo chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet. De vier jaar ervoor schommelde de afzet rond 11 miljoen kilo.

In Nederland wordt 3% verkocht van wat jaarlijks in de Europese Unie op de markt wordt gebracht. De grootste verkopen vinden plaats in Spanje, Frankrijk en Italië. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statsitiek (CBS) in de nieuwe statistiek afzet gewasbeschermingsmiddelen.

De verkoop van middelen wisselt van jaar tot jaar, afhankelijk van de druk van plagen en ziekten en de weersomstandigheden in het groeiseizoen. Ook worden de vergunningen voor het op de markt brengen van middelen voortdurend aangepast. Zo werd in 2014 grondontsmetting met metam-natrium strikter gereguleerd, waardoor de afzet van ‘overige middelen’ in dat jaar met ruim 1 miljoen kilo afnam.

Nederland: 3% in EU

De jaarlijkse afzet van gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie was gemiddeld 381 miljoen kilo in de periode 2011–2015. Ruim de helft wordt afgezet in Spanje, Frankrijk en Italië. Bijna een kwart wordt verkocht in Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het Nederlands aandeel is 3%.

Frankrijk is koploper in de bestrijding van onkruiden en loofdoding. Bestrijding van insecten en mijten vindt vooral in Spanje en Italië plaats. Deze landen zijn ook de koplopers, samen met Frankrijk, in de bestrijding van schimmels en bacteriën.

Veel chemie in Italië

De samenhang tussen de hoeveelheid verkochte gewasbeschermingsmiddelen en de grootte van de oppervlakte landbouwgrond is per land verschillend. Zo valt het het CBS op dat in Italië meer gewasbeschermingsmiddelen worden verkocht dan in Roemenië, Polen en het Verenigd Koninkrijk tezamen. De oppervlakte landbouwgrond is in elk van deze landen groter dan in Italië.

Voor de hoge verkoop in Italië zijn twee verklaringen mogelijk, schetst het statistiekenbureau. Een theorie is dat in Italië relatief veel middelen worden toegepast op niet-landbouwgrond, dus door de overheid, huishoudens en industrie. De andere optie is dat in Italië meer kilo’s gewasbescherming per hectare worden gebruikt dan in de andere landen.

42% tegen schimmels en bacteriën

Net als in de rest van Europa wordt in Nederland 42% van de verkochte gewasbeschermingsmiddelen ingezet bij de bestrijding van schimmels en bacteriën. De bestrijding van onkruiden en loofdoding heeft in Europa een aandeel van 35%, in Nederland is dat 28%. Daarentegen worden in Nederland weer relatief veel overige middelen, zoals minerale oliën, verkocht. Deze middelen worden ingezet bij de virusbestrijding in teelten als pootaardappelen en lelies(/leliebollen). In Europa is dit aandeel overige middelen 10% lager.

Delen

Petra Vos
Petra Vos

redacteur vollegrondsgroenten

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin