Miljoenenstrop dreigt voor provincie Brabant

12-04-2019 | Laatste update op 31-10 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Provincie loopt maximaal € 16,5 miljoen verlies op voor de ontwikkeling van glastuinbouw bij Deurne.

De voorgenomen ontwikkeling van glastuinbouw bij Deurne (N-Br.) dreigt de provincie Noord-Brabant veel geld te gaan kosten. Recent werd bekend dat de provincie de grond zal terugkopen van de gemeente Deurne. Verschil in interpretatie van milieuregels heeft kassenbouw tot dusverre tegengehouden.

In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren schrijft de provincie de grond te hebben overgenomen voor € 27 miljoen, terwijl die een boekwaarde heeft van € 32 miljoen. De gemeente Deurne en Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) hebben elk € 2 miljoen verlies geïncasseerd bij de grondtransactie.

Als de percelen (150 hectare) uiteindelijk als akkerbouwgrond verkocht moeten worden, zal het verlies € 16,5 miljoen bedragen, becijfert de provincie Noord-Brabant, dat daarvoor een voorziening in de boeken heeft opgenomen. De werkelijke kosten liggen hoger gezien de rentebetalingen aan de Rabobank sinds 2009.

Grond verpacht

De grond is in de tussentijd verpacht als akkerbouwgrond. Het is niet uit te sluiten dat dit zo blijft, schrijft de provincie: “Of er een verlies optreedt in het geval de glastuinbouw wél van de grond komt – en zo ja hoeveel – is op dit moment moeilijk te voorspellen.”

De belangrijkste onzekere factoren zijn enerzijds of er voldoende energie beschikbaar komt uit niet-fossiele bronnen, bijvoorbeeld aardwarmte. Anderzijds is de grondprijs onzeker in deze fase.

Geen overschrijding

De provincie Noord-Brabant staat op dit moment recht tegenover ontwikkelingsbedrijf Tuinbouwvestiging Deurne dat claimt dat glastuinbouw helemaal geen milieuregels zal overschrijden.

Tuinbouwvestiging Deurne zegt de grond binnen een dag verkocht te hebben als de provincie zich neerlegt bij die interpretatie van de milieuregels.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer