Miljoenenproject NVWA stopgezet

15-04-2019 | Laatste update op 14-09 | |
Carola Schouten - Foto: ANP
Carola Schouten - Foto: ANP

De automatisering van de informatiestroom bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is met onmiddellijke ingang stopgezet. Het project, dat was begroot op € 95 miljoen en eind 2021 klaar moest zijn, zou enkele tientallen miljoenen euro duurder worden en veel later klaar zijn.

Minister Carola Schouten heeft de automatisering van de informatiestroom bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stopgezet. Van het begrote bedrag is nog € 30 miljoen over. De minister komt tot de beslissing op basis van een advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT). Enkele weken geleden werd een Kamerdebat over de NVWA uitgesteld, omdat het ICT-advies er nog niet was.

Enkele onderdelen van de NVWA (Horeca en Ambachtelijke Productie, Tabak en Natuur) waren al overgegaan op het nieuwe systeem. De bedoeling was dat andere onderdelen successievelijk zouden volgen. Nu het automatiseringsproject is stopgezet, is het volgens het BIT onvermijdelijk dat die inspectieonderdelen weer terug moeten schakelen naar de oude systemen.

Periode van herbezinning

De verandering van het automatiseringssysteem moest bijdragen aan de verwerving van voldoende informatie om risicogericht te kunnen werken. Bovendien zou het systeem moeten zorgen voor eenheid in de manier van werken en verbetering van de dienstverlening.

Hoe het nu verder moet, is de vraag. Minister Schouten heeft een periode van herbezinning ingesteld. De NVWA heeft de afgelopen jaren veel energie en tijd gestoken in het nieuwe automatiseringssysteem. “In de periode van herbezinnen zal worden bezien hoe de veranderdoelen op andere wijze bereikt kunnen worden”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Zij wil dat de NVWA in kleine beheersbare stappen verbeteringen aanbrengt, waarbij een nieuw systeem niet per se voor alle werkgebieden van de NVWA moet werken.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer