Doorgaan naar artikel

Miljoenennota: miljarden extra voor klimaat, geen concrete plannen

Foto: ANP

Foto: ANP

Het kabinet trekt voor de komende jaren € 6,8 miljard extra uit voor extra klimaatmaatregelen, zonder nog concrete plannen.

Dat blijkt uit de stukken van Prinsjesdag, in het bijzonder uit de begrotingen van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw. Een deel daarvan moet terechtkomen in de glastuinbouw, met het doel het energieverbruik te verduurzamen via de SDE++-regeling. Hoe hoog de extra steun aan energietransitie voor glastuinbouw is, wordt niet duidelijk. Bestedingsplannen moeten nog worden ingediend.

Nieuwe bestedingsdoelen zichtbaar

De begroting voor 2022 is een duidelijke weerslag van wat er in het afgelopen jaar is besloten. Zo werd de Energie-efficiënte Glastuinbouw (EG-)regeling verhoogd met € 25 miljoen. Doel is de SONT-verlichting versneld te vervangen door full spectrum ledverlichting met een equivalente lichtopbrengst bij een lager energieverbruik. Daarmee kan op circa 100 hectare SONT-verlichting worden vervangen door led. Deze maatregel maakt deel uit van het Urgenda 2.0-pakket, naar de rechtszaak van Urgenda om de kleimaatdoelen af te dwingen.

Subsidie CO2-levering kassen

Vanaf 2022 zijn ook middelen begroot voor het warmtnetwerk Westland (WSW) (€ 6,5 miljoen) en de maatwerksubside CO2-levering glastuinbouw (€ 8,2 miljoen). Ook de verwachtte lening aan Gasunie van € 325 miljoen is opgenomen in de begroting van LNV voor de aanleg van het grotere warmtenet met havenwarmte naar Leiden (WarmteLinq). Een besluit over de investering volgt rond deze tijd.

Duurzame warmtetechnieken

Glastuinbouw Nederland is blij dat schotten worden geplaatst tussen de subsidiabele technologieën in de energieregeling SDE+. Hierdoor komen meerdere duurzame warmtetechnieken straks eenvoudiger in aanmerking voor SDE-subsidie. Glastuinbouw Nederland drong daar ook op aan. Voorzitter Adri Bom-Lemstra: “Voor glastuinbouwondernemers wordt investeren in duurzame warmtebronnen zo een meer haalbare optie en dat is een heel belangrijke ontwikkeling in de energietransitie.”

Ook de financiële bijdrage aan een aantal warmtesystemen in Zuid-Holland is een goede eerste stap in de realisatie van deze systemen in zowel Oostland als Westland. Glastuinbouw Nederland hoopt dat een nieuw kabinet deze stap straks uitbreidt naar meerdere glastuinbouwregio’s.

Beheer
WP Admin