Doorgaan naar artikel

Milieupilots AH nog voor 7 gewassen problematisch

In 7 van 17 pilotgewassen concluderen AH-telers en Natuur & Milieu dat knelpunten in gewasbescherming lastig te omzeilen zijn. Een kwart van het agf-schap van AH kan echter ook zonder de door N&M gewraakte middelen

Dat blijkt uit een evaluatie van pilots door Stichting Natuur & Milieu (N&M) onder groente- en fruittelers die in 2017 actief waren voor Albert Heijn.

Sinds eind 2016 werken AH en N&M samen aan de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de teelt van Nederlandse groente en fruit. De retailer en de milieuclub streven er naar het gebruik van de 27 meest schadelijke middelen te stoppen.

Veel knelpunten geïnventariseerd

Bij de start van het project is geïnventariseerd in welke gewassen gebruik wordt gemaakt van die 27 middelen. Ook is gekeken of telers een groot volume bestrijdingsmiddelen gebruikten – meer dan de actieve stofnorm die Milieukeur (On the way to Planet Proof) hanteert. Als één van die twee aspecten het geval is, spreken we van een knelpunt.

Van de 49 gewassen die in Nederland voor AH geteeld worden bleek bij 5 gewassen, waaronder boerenkool, courgette en Chinese kool, geen sprake van een knelpunt.

De teelt van de 17 grootste gewassen die wél als knelpunt zijn aangemerkt, zijn vervolgens vorig jaar gevolgd in een pilot. Hiermee is tijdens de pilots ruim 30% van de Nederlandse gewassen in het AGF-schap van Albert Heijn onderzocht.

Geen volumedoelstelling

Uit de inventarisatie van het middelengebruik kwam duidelijk naar voren dat een volumedoelstelling niet zinnig is. Dat zou kunnen leiden tot het pakken van volumewinst bij de minder giftige middelen waar doorgaans juist meer volume van wordt gebruikt. Sturen op deze doelstelling is daardoor te vaak contraproductief aan het uiteindelijke doel om minder milieulast te veroorzaken.

7 gewassen houden problemen

Gewassen waar de pilot niet het gewenste resultaat haalde zijn broccoli (dat zonder Cruiser ten prooi valt aan aardvlooien), andijvie en ijsbergsla (die allebei zonder deltamethrin gevoelig zijn voor rupsen) en kropsla.

Ook bij appel en peer waren niet alle pilots succesvol. De inzet van roofmijten bleek bijvoorbeeld niet zo effectief en ook het vervangen van Calypso door het minder schadelijke Gazelle leverde niet steeds even bevredigend resultaat. En ten slotte is bij aardappel voor 3 middelen van de lijst van 27 geen alternatief te vinden.

Succesvolle pilots

Wel succesvol waren de pilots bij tomaat, paprika, komkommer, aardbei, prei, spruiten, peen, selderij, sperzieboon en ui. Hier kunnen de nog gebruikte middelen uit de lijst van 27 achterwege blijven en kan de totale hoeveelheid gebruikte middelen worden teruggedrongen. Om te zien of dat niet alleen in 2017 zo was worden de meeste pilots dit jaar herhaald.

[[KADER]]

Bijzonder weer in 2017

[[EINDE]]

Doel is om aan het einde van 2018 voor de 17 pilotgewassen duidelijk te hebben of de knelpunten kunnen worden opgelost. Dat kan ofwel door het uitfaseren van middelen, ofwel – waar uitfaseren nog niet mogelijk is – door het verminderen van de milieulast volgens de systematiek van de Milieumeetlat van het Centrum voor Landbouw en Milieu.

Uitrol naar kleinere gewassen

Ook kijken AH en N&M naar de mogelijkheden voor uitrol van pilots naar vergelijkbare kleinere gewassen waar nog geen pilots zijn uitgevoerd. De bevindingen voor broccoli kunnen bijvoorbeeld vertaald worden naar andere koolsoorten en aardbei naar ander zachtfruit.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin